آتش‌سوزی دو نماد در یک شبفرحناز دهقی
خبرنگار
دوشنبه شب در برابر چشمان میلیون‎ها نفر که مستقیم و غیرمستقیم تماشایش می‎کردند، مناره کلیسای جامع 850 ساله «نوتردام دو پاری» با انبوهی بار فرهنگی، تاریخی و هنری در 63 دقیقه تبدیل به خاکستر شد و این بانوی پاریسی بلندقامت در برابر شعله‎های مهیب آتش کمر خم کرد. از وقایع انقلاب فرانسه گرفته تا جنگ صد ساله با انگلیس، تاجگذاری ناپلئون بناپارت و هنری ششم، پادشاه انگلیس، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و تهدیدات گروه تروریستی داعش، کلیسای کاتولیک «نوتردام» که به معنای «بانوی ما» است، شاهد وقایع بزرگ تاریخی در جهان بوده است. اما روز دوشنبه، به دنبال عملیات بازسازی این کلیسای تاریخی که شاید مهم‎ترین نماد هویت و گردشگری پاریس است، آتشی در آن پا گرفت که بخش فوقانی کلیسا را تبدیل به تلی از خاکستر کرد. با انتشار نخستین اخبار این آتش‎سوزی، هزاران پاریسی از جای‎جای این شهر خود را به خیابان نوتردام رساندند تا هر کدام به آیین و مسلک خود برای حفظ جان بانوی پاریس دعا بخوانند.
برخی از حاضران غرق در اشک و برخی دیگر در بهت و حیرت شاهد شعله‎های آتشی بودند که

منبع خبر:

خرید بلیط