تهران دچار انقطاع تاریخی و هویتی است

مهدی محمدی
یک شهر پویا و سرزنده به فضاهای عمومی باشکوه نیاز دارد. در این فضاها است که «گفت‌وگو» شکل می‌گیرد، «صمیمیت» چهره می‌نماید و «اعتماد» متبلور می‌‌شود. اما وقتی شهر مکانی می‌شود برای کسب ثروت و قدرت، طبیعی است که «فضاهای عمومی» هم در معرض هجوم سرمایه قرار گیرد. محققان و پژوهشگران شهری بر این باورند که «فضاهای عمومی شهری» به سرعت در حال از بین رفتن هستند. دگردیسی سرمایه‌سالارانه این فضاها، حیات اجتماعی شهر را بشدت تهدید می‌کند. اهمیت فضاهای عمومی و نقش آن در افزایش کیفیت زندگی شهری بحثی قابل تأمل است که آن را با دکتر حسین ایمانی جاجرمی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با گرایش «مطالعات توسعه» و «جامعه‌شناسی شهری»، به گفت‌وگو گذاشتیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل نشست ما با او است که به تحولات حوزه عمومی و دگردیسی فضاهای عمومی شهری می‌پردازد.
در چند سال گذشته جامعه‌شناسی شهری از دو منظر «اقتصاد سیاسی» و «مطالعات فرهنگی» به مسائل و موضوعات شهری پرداخته است. شما برای تبیین پدیده «شهرگرایی» چه رویکردی را دنبال یا پیشنهاد می‌

منبع خبر:

خرید بلیط