پازل آمریکا را تکمیل نکنیم

ظریف اخیرا بیان کرده است اروپایی‌ها‌ از تعهداتشان بسیار عقب هستند و نباید این طور تصورکنند که جمهوری اسلامی ایران منتظر آنهاست. این موضوعی است که برخی آن را زمزمه‌ها‌ی خروج از برجام توصیف می‌کنند.
به طور کلی تلاش‌ها‌ی زیادی چه از سمت اروپایی‌ها‌ و چه از سمت منتقدین و مخالفین داخلی در حال انجام است تا ایران به این سمت برودکه برجام را تمام شده تلقی کند ازهمین رو به نظر من باید خیلی هوشمندانه از این اتفاق جلوگیری کرد. چون اگر ایران از برجام بیرون بیاید و یا آن را تمام شده بداند در حقیقت خود قطعه نهایی پازل آمریکایی‌ها‌ را بر سر جایش گذاشته و آن را کامل کرده است. برای همین هم اروپایی‌ها این روزها بعضا عهدشکنی‌هایی کرده‌اند. اظهارنظر اخیر ظریف هم که می‌گوید تحمل نمی‌کنیم به نظر ورود به یک بازی سیاسی است.
از سویی رسانه‌ها‌ و افکار عمومی باید دولت را به اصرار بر حفظ برجام وادار کنند و نگذارند که خروج از توافق هسته‌ای رخ دهد. چرا که اگر این اتفاق بیفتد ما از دو سر ماجرا بازی را می‌بازیم.
ممکن است عده‌ای بپرسند وقتی ماندن در برجام یا امید به اینستکس فایده‌ای ندارد چرا باید در آن ماند، در پاسخ باید گفت وقتی برجام اجرا نمی‌شود ایران طلبکار است. این درست که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده یا کم عمل کرده است اما وقتی پرونده برجام بسته شد، دیگر هیچ چیزی برای پیگیری
طلب‌هایتان ندارید.
بارها گفته ام که برجام آنقدر مهم است که تمام اتفاقات سیاسی و فرهنگی را در این چهل ساله می‌توان به قبل و بعد از برجام تقسیم کرد. به عبارتی برجام اگر اجرا شود شاهراه جدیدی را پیش روی جمهوری اسلامی باز می‌کند.
اگر تلاش‌ها‌ی خوبی در زمینه برجام صورت نگرفته بود و ایران به یک توافقنامه ارزنده دست نیافته بود امروز هم این همه تلاش برای خروج ایران از برجام صورت نمی‌گرفت.
خرید بلیط