هورالعظیم زیر آب رفت
زهرا کشوری
خبرنگار
سیل، «هورالعظیم» را پر آب کرد، هم از سمت ایران و هم از سمت عراق. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این سیل می‌تواند خوزستانی‌ها را از ریزگردهای تولیدی در کانون‌های داخلی نجات بدهد؟ کارشناسان منابع آب استان در گفت‌و‌گو با «ایران» این مسأله را به‌طور کامل تأیید نمی‌کنند اما می‌گویند بی‌شک هجوم ریزگردها به این استان در دو تابستان پیش رو کمرنگ‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود. «مسعود حکمی» مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در توسعه و بهره‌برداری از سدها می‌گوید: «در زمین گیر شدن ریزگردها تنها آب مهم نیست، باید منتظر پوشش گیاهی بود.» به گفته او نقشه‌های هوایی نشان می‌دهد که دایک(حوضچه)‌های یک و دو سبز است.
بخشی از دایک سه هم سبز شده است اما هنوز سبزی به دایک چهار و پنج نرسیده است. دایک چهار و پنج همان منطقه‌ای است که تأسیسات نفتی در آن قرار دارند. این دایک‌ها در اواخر دهه 80 به دلیل ایجاد تأسیسات نفتی خشک شد. اتفاقی که به ایجاد کانون جدید ریزگرد در منطقه منجر شد. حالا به گفته حکمی ،سیل، دایک(حوضچه) چهار هورالعظیم را هم سیرآب کرده، در

منبع خبر:

خرید بلیط