در زمین دشمن بازی نکنیم

بدون تردید باید در برابر اقدام آمریکا یعنی قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی برخورد کرد اما این برخورد نباید به قیمت زیرسوال رفتن منافع ملی و هزینه‌سازی برای کشور
باشد بلکه ایران باید در قالب اقدامات تبلیغاتی و سیاسی و شکایت از ایالات متحده در نهادهای بین‌المللی نسبت به اقدامات ترامپ واکنش مناسب نشان دهد. به عبارتی واکنش‌ها نباید به سمت و سویی پیش برود که هزینه دیپلماسی و ناامنی را افزایش دهد. زیرا دولت آمریکا و حلقه نزدیک به ترامپ به دنبال فضاسازی عیله ایران هستند تا صبر استراتژیک ایران را بشکنند و تهران را وارد بازی خود سازند و از این طریق در منطقه تنش ایجاد کنند و اهداف و برنامه‌های خود را پیش ببرند. دولت آمریکا طی دو سال گذشته همه تلاشش را بکار برد تا ایران را وادار به بازی در زمین خود سازد و در پی خروج آمریکا از برجام، ایران هم از برنامه جامع اقدام مشترک خارج شود یا ایران در قبال سیاست‌های کارشکنانه آمریکا دست به اقدامات مخرب بزند. حال آنکه چنین اقداماتی تامین‌کننده منافع ملی ایران نیست. بنابراین مسدود کردن دریای سرخ و به صفر رساندن نفت برخی کشورها بازی کردن در همان زمینی است که آمریکایی‌ها انتظار دارند. امروز نمی‌توان در رابطه با این مسئله که ایران توانایی انجام چنین اقداماتی دارد یا خیر،
بحث کرد. بنابراین باید ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی و تبعات ناشی از چنین تصمیماتی را سنجید و بعد پیشنهاد مسدود کردن دریای سرخ به روی نفتکش‌ها را مطرح کرد. اکنون تهران از منظر منطقه‌ای و بین المللی در موقعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و می‌تواند از شکاف‌های اقتصادی میان آمریکا و شرکایش استفاده لازم را ببرد. در چنین شرایطی طرح‌ها و پیشنهاداتی مطرح می‌شود که احتمالا تبعات برای ایران در پی خواهد داشت.
خرید بلیط