تفکیک وزارتخانه‌های صمت و ورزش جدی شد

تفکیک دو وزارتخانه در مجلس جدی‌تر شد؛ وزارت صمت و وزارت ورزش و جوانان. دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان را تصویب کرد. همزمان هم جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید. طرح ایجاد سازمان ملی جوانان دیروز با حضور تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات بررسی شده. آن طور که روح‌ا... بابایی صالح عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی به «خانه ملت» گفته، «در این نشست نمایندگان موافق و مخالف این طرح به بحث و گفت‌وگو پرداختند و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که این اقدام اثرگذاری در جهت ارتقای جایگاه جوانان و تسریع روند رسیدگی به امورورفع چالش‌های مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در این حوزه خواهد بود.» او البته به جزئیات این طرح اشاره نکرده است. در این شرایط اما به نظر می‌رسد که طرح تفکیک وزارت صمت یک قدم جلوتر باشد؛چرا که دیروز جزئیات این طرح به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید که براساس آن بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و همچنین بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق می‌شود. براساس تبصره‌ یک این طرح سازمان‌های تابعه مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی بازگردانده ‌شود.
خرید بلیط