جدول معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۳۳ میلیون تومان است.به گزارش ایسنا، محمدقاسم پناهی - رئیس کل امور مالیاتی کشور - با ابلاغ بخشنامه‌ای میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.
بر اساس این بخشنامه سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366.12.4 و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ ۳۳ میلیون تومان است.نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا 1.5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد 1.5 برابر تا 2.5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد 2.5 برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد 4 برابر تا 6 برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد 6 برابر ۳۵ درصد است.
خرید بلیط