اروپا بهانه‌ای ندارد

وزارت امور خارجه در نخستین روزهای سال جدید با رونمایی از پایگاه اینترنتی «دیپلماسی اقتصادی» و برگزاری جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی اقدامات دیپلماتیک خود در زمینه فعالیت‌های اقتصادی را رسماً کلید زد. این ستاد در سال 1360 و با هدف ایجاد هماهنگی میان سیاست‌ها و روابط اقتصادی خارجی کشور با جهت‌گیری سیاست خارجی و همچنین شکل‌گیری انسجام و همدلی میان خط مشی‌ها و عملکرد ارگان‌های مختلف در روابط خارجی ایجاد شده است. هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که یکی از دیرپاترین نهادهای اقتصادی کشور است، طی سال‌های گذشته و به فراخور تحولات سیاست خارجی کشور جلسات متعددی را برگزار کرده است. چنان که این ستاد سال گذشته و همزمان با روند اجرای برجام و خروج امریکا از توافق هسته‌ای با برگزاری 19 جلسه تحولات سیاست خارجی را پیگیری کرد. تأکید بر لزوم انسجام و هماهنگی دستگاه‌های داخلی در روابط اقتصادی خارجی، افزایش تعامل وزارت امور خارجه با بخش خصوصی، ارتباط مستمر با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و انعکاس مسائل مطرح شده توسط آنها به سازمان‌های مربوطه از دیگر فعالیت‌های ستاد هماهنگی

منبع خبر:

رزرو هتل