آنچه سیل با خود آورد و برد؟

آنچه سیل  آورد - میزان رواناب‌ها در سطح کشور به حدود 50 میلیارد مترمکعب رسید  که 3.5 برابر سال گذشته است
- دریاچه ارومیه حدود 50 سانتی‌متر افزایش ارتفاع آب داشته  است - اکثریت تالاب های کشور  احیا شدند

با گفتارهایی از مسعود خوانساری، عباسقلی جهانی، عزیزالله مهدیان، لطفعلی بخشی ، معاون وزیر راه
و میزگردی با حضور اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز و گزارشی از سیل بندهایی که مردم ساختند

به گفته کارشناسان سیلاب‌های اخیر که همزمان با آغاز سال نو به تدریج بیش از یک سوم استان‌های کشور را درگیر کرده در 100 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. هر روز برآوردهای خسارت به بخش‌های مختلف استان‌های درگیر از کشاورزی گرفته تا زیرساخت‌ها تغییر می‌کند و جای خود را به اعداد بزرگتری می‌دهد به‌طوری که برآوردها از خسارت ده‌ها میلیارد تومانی سیل و آبگرفتگی‌های سال 98 خبر می‌دهد که البته همچنان دامنه آن درحال گسترش است و شهرهای دیگری را نیز تهدید می‌کند.  بخش کشاورزی بزرگترین قربانی سیلاب‌های اخیر است که 60 درصد خسارات را به خود اختصاص داده و معیشت یک میلیون ن

منبع خبر:

رزرو هتل