بازگشت جلیقه‌زردها به خیابان‌های فرانسه در بیست و دومین راهپیمایی هفتگی ضد سرمایه‌داری


در تظاهرات دیروز پاریس، شماری از جلیقه‌زردها که روی صندلی چرخدار نشسته‌ بودند در صفوف نخست تظاهرات دیده می‌شدند. «تولوز» دیگر شهری بود که حضور معترضان چشمگیر گزارش شده است. شمار قابل توجه نیروهای پلیس در هر دو شهر مشهود بود.پلیس فرانسه برای متفرق کردن جلیقه زردها در پاریس از گاز‌اشک آور و شلنگ‌های آب پرفشار استفاده کرد. به گزارش ایسنا، پلیس فرانسه بر خلاف تظاهرات‌های پیشین که فقط در هنگام شب از گاز‌اشک آور استفاده می‌کرد، این بار در روز از گاز‌اشک آور استفاده کرد. «روسیا الیوم» نیز گزارش داده افراد ناشناس و نقاب‌داری که لباس سیاه بر تن داشتند، مغازه‌دارانی را که مغازه‌های خود را بسته بودند تهدید به شکستن شیشه‌های مغازه‌هایشان و آتش زدن آن می‌کردند. آنها همچنین روزنامه نگاران را به شکستن تجهیزات تصویربرداری‌شان تهدید کردند.به دلیل شورش‌ها و ناآرامی‌ها و تخریب برخی از دارایی‌ها، حالتی از ترس بر خیابان شانزلیزه حکم فرما بود. این افراد ناشناس بهانه مناسبی به دولت فرانسه داده‌اند تا به راحتی اقدام به توجیه سرکوب جلیقه‌زردها کنند.
این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که چند روز پیش، دولت فرانسه گزارشی درباره مذاکره ملی بزرگ فرانسه منتشر کرد. دولت اعلام کرده خشم بزرگ درباره سطح مالیات‌ها نگرانی اصلی در بحث‌های سه‌ماهه بود. «ادوارد فیلیپ» نخست‌وزیر فرانسه هم گفته دولت باید هر چه زودتر مالیات‌ها را کاهش دهد.این در حالی است که با وجود تعلیق افزایش مالیات‌ها و اعلام  افزایش حداقل دستمزدها، تظاهرات اعتراضی در سراسر فرانسه در هفته‌های گذشته ادامه داشته است.تظاهرات‌کنندگان به سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله افزایش مالیات سوخت معترض هستند
خرید بلیط