غیرتنبرد خوزستان  با سیل
امدادگران از لزوم حضور پزشکان داوطلب برای کمک به سیل زدگان می‌گویند

سیل بی‌سابقه دو هفته گذشته در استان‌های مختلف کشور اگرچه با تلفات جانی و خسارات مالی همراه بود و خانه و زندگی خیلی از هموطنان را با خود برد اما در این میان مردم کشورمان در بحران‌ها و سختی‌ها نشان دادند که یکدیگر را تنها نگذاشته و با تمام وجود به هم یاری می‌رسانند. در این خصوص مصادیق فراوانی وجود دارد اما برخی از ابتکارات و حرکت‌های خودجوش مردم سیل زده جلوه دیگری از مهربانی و اتحاد ایرانیان را به نمایش گذاشت به‌طور مثال در حالی که خانه‌های هر کدام از اهالی منطقه گمیشان گلستان هر لحظه بیشتر در آب و گل فرو می‌رفت، مردان و جوانان خانه و کاشانه را رها کرده و دوشادوش هم به حراست و حفاظت از شهر و دیار پرداختند. سیل گمیشان حادثه‌ای بود که افزون بر تلخی توانست حس همبستگی مردم آن دیار را به رخ جهانیان بکشد یا در منطقه خوزستان که سیل تمام زیرساخت‌ها را ازبین برده و سیلاب خروشان کرخه به دهلاویه هجوم آورده، جوانان با تعصب و با غیرت این منطقه برای دفاع از دهلاویه درمقابل

منبع خبر:

رزرو هتل