20 هزار مسکن جدید در تهران ساخته می‌شودسهیلا یادگاری
خبرنگار
طرح بازآفرینی شهری که از سوی سیاستگذاران مسکن اصلی‌ترین برنامه در بخش ساخت و ساز اعلام شده است به کندی پیش می‌رود و هدف طرح که ساخت 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده بود سال گذشته محقق نشد. ساخت 100 هزار واحد در قالب نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری بخشی از طرح ساخت 400 هزار واحد مسکن تا 2 سال آینده است اما بیشتر مصوبه‌های تشویقی دولت برای تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده همچنان معطل مانده است. نوسازی بافت فرسوده با توجه به حوادث طبیعی و بویژه سیل‌هایی که از ابتدای سال بیشتر شهرها و روستاهای کشور را در برگرفته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.
تهران یکی از شهرهایی است که اراضی بیشتری از آن شامل بافت فرسوده می‌شود با توجه به جمعیت بالای این شهر، مخاطرات حوادث و بلایای طبیعی در آن هم بیشتر است به همین دلیل نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران اولویت زیادی در طرح بازآفرینی شهری داشت اما 3 طرح پایلوت که از سال گذشته برای اجرای نوسازی در نظر گرفته شده بود یا متوقف شده است یا اجرای آن به کندی پیش می‌رود. نوسازی محله سیروس در جنوب تهران نخستین طر

منبع خبر:

خرید بلیط