حذف عادل از«نود»؟

آرمان- مرتضی خبازیان: تهیه‌کننده و مجری برنامه 90 با اعلام اینکه دیشب اجازه پخش برنامه نود را نداده‌اند، گفت: بنا به دستور مدیر شبکه سوم سیما، برنامه 90 از جدول پخش برنامه‌های شبکه سوم حذف شد. عادل فردوسی‌پور با بیان این مطلب، افزود: برنامه 90 به آیتم‌های نوروزی و‌ گلچین اتفاقات سال اختصاص داشت. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و چنان که در روزهای بعد از جشن اخیر سیما انتظار می‌رفت، اصطکاک بین مدیر شبکه3 و عادل فردوسی‌پور به نهایت قابل پیش‌بینی رسید و برنامه نود روی آنتن نرفت. در این مجال اندک و در روزهای پایانی سال نمی‌شود دو طرف را زیر ذره‌بین برد که چنین موضوعی نیاز به مجالی فراخ دارد. قدر مسلم آن است که در این بازی تلخ هر دو طرف ماجرا باید سعه‌صدر نشان می‌دادند که ندادند. مدیران صداوسیما با تنگ کردن مجال برای عادل و عادل در جشن سیما با گشودن زبان و انتقاداتی که شاید دیگر لزومی به طرح شدن با چنان شدتی نداشت، نشان دادند که در سعه‌صدر تا چه اندازه بی‌تجربه‌ایم؛ مدیران رسانه‌ای چنان مهم از یکسو و چهره شناخته شده‌ای مانند عادل از سوی دیگر. حالا بازی به آخرین مرحله رسیده است. به نظر می‌رسد که سیما تصمیمی دشوار گرفته و برنامه نود را از فردوسی پور دور کرده است. گفته می‌شود که برنامه نود بدون عادل ادامه خواهد یافت اما شایسته است مدیران ارشد شبکه3 به این مهم بیندیشند که نود شناسنامه عادل و عادل شناسنامه نود است و هر یک بی‌دیگری فاقد لطف و فاقد عمقی برساخته در طول نزدیک به دو دهه است. عادل با نود برآمد و رشد کرد. انرژی روی آن گذاشت و به همان اندازه که نود رشد کرد، عادل هم رشد کرد. روزی که می‌شد به نفع مردم از تنگنای خشم بیرون جست، چنین نشد و امروز سیما باید مواظب باشد که ادامه نود بی‌عادل چندان مقرون به فایده مورد نظر نیست. مدیران می‌توانند برنامه‌ای پربارتر از نود با تهیه‌کننده و مجری دیگری ایجاد کنند و نام دیگری بر آن بگذارند اما اگر نود را با همین تاریخ و سابقه در اختیار دیگری بگذارند، دو حالت قابل تصور است؛ اینکه برنامه دقیقا همان نود قبلی باشد اما بدون عادل که در این صورت غیر مستقیم پذیرفته‌اند کار عادل در نود نهایت و حد اعلای فرم برنامه‌ای ورزشی بوده که از آن گریزی نیست و اگر فرم برنامه دگرگون شود و تیم دیگری آن را اجرا کنند، نمی‌توان دیگر نام نود بر آن گذاشت. اگر رسانه چنین کند، در بازی جدیدی که شکل می‌گیرد معلوم نیست برنده باشد. برنده شدن در این وادی یعنی کسب رضایت دوستداران فوتبال. نکته دیگر این است که با پافشاری بر چنین تصمیمی عادل بیش از آنکه در کوران برنامه‌ای جدی و فنی محک بیشتری بخورد و مورد اقبال مخاطبان و افکار عمومی قرار گیرد و به محبوبیت برسد، ناگهان و از راهی دیگر به برجستگی دست می‌یابد که طبیعتا نمی‌تواند منظور نظر مدیران ارشد شبکه3 باشد.
ادامه صفحه 2
خرید بلیط