افزایش 23 درصدی بهای آب و برق پرمصرف ها از خرداد 98

با تصویب دولت بهای آب و برق از اردیبهشت سال آینده 7 درصد افزایش خواهد یافت. البته برای مشترکانی که بیشتر از الگو، مصرف داشته باشند، 16 درصد دیگر نیز افزایش بها (از ابتدای خرداد98) در نظر گرفته می شود که در مجموع 23 درصد بر مبلغ قبوض آن ها افزوده خواهد شد.به گزارش فارس، هیئت وزیران این تصمیم را در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرده است. بر این اساس بعد از ابلاغ افزایش 7 درصدی در بند یک این مصوبه، در بند 2 به موضوع جریمه پرمصرف ها اشاره و تصریح شده است که "با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورت حساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکان بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود.  بر اساس این مصوبه خانوارهایی که مصرف آب یا برق آن ها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده است و در بازه اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد".
خرید بلیط