شتاب دهي به توليد مسکن در شهرهاي جديد


گروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه شهرهاي جديد بايد سكونت‌گاه آرام و مركز فعاليتي متفاوت نسبت به شهرهاي فعلي باشند، گفت: شهرهاي جديد از تصميم و طرحهايي که موجب تشديد مخاطرات مي‌شود، پرهيز کنند.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري فارس، محمد اسلامي‌در آيين افتتاح و آغاز عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني شرکت عمران شهر جديد هشتگرد گفت: شهرهاي جديد بايد سکونت‌گاهي همراه آرامش و مرکز فعاليتي متفاوت نسبت به شهرهاي فعلي باشند. براي ما مهم است که اگر از اين تقکر فاصله گرفته‌ايم، سعي کنيم، از همين امروز آن را اصلاح کرده و از اتخاذ هرگونه تصميم و اجراي طرح‌هايي که موجب تشديد مخاطرات مي‌شود، پرهيز کنيم.

وي با بيان اينکه کيفيت بخشي به زندگي مردم در ايجاد زيرساخت‌ها و توليد مسکن يکي از مهمترين وظايف ما به شمار مي‌رود، گفت: اين مأموريت‌ها را مجدانه دنبال کرده و تلاش شود تا با رعايت تمامي‌استانداردها، مشخصات فني و کيفيت بخشي به طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات عملي‌ را به گونه‌اي پيش ببريم که خروجي آن‌ها موجب نشاط و ارتقاي رضايت مردم شود.

اسلامي‌با بيان اينکه شهرهاي جديد بايد به معناي واقعي شهر جديد باشند و از هرگونه دغدغه گريبان‌گير شهرهاي بزرگ فارغ باشند، گفت: اين شهرها بايد يک سکونتگاه همراه با آرامش و يک مرکز فعاليت متفاوت نسبت به شهرهاي فعلي باشند. نکته مهم براي ما آن است که اگر از اين تقکر فاصله گرفتيم سعي کنيم از همين امروز آن را اصلاح کرده و از اتخاذ هرگونه تصميم و اجراي طرح‌هايي که موجب تشديد مخاطرات مي‌شود، پرهيز کنيم.

وي با اشاره به رويکرد طرح شهرسازي شهر جديد هشتگرد بيان کرد: طبق اين طرح هشتگرد با تراکم کم ساخته شده و تلاش دارد با ايجاد سرانه‌هاي خدماتي محيطي مطبوع و خوشايند براي شهروندان ايجاد کند.

وزير راه و شهرسازي در ادامه بر لزوم ايجاد مراکز تفريحي -فرهنگي در اين شهر جديد تأکيد کرد و گفت: تمامي‌اقدامات ما در اين منطقه بايد در راستاي شتاب روند توليد مسکن و تعيين تکليف هرچه سريعتر پروژه‌هاي عمراني باقي‌مانده باشد تا اين جنگل آهن موجود در سطح شهر هرچه زودتر از بين رفته و منظر آن زيبا شود.

اسلامي‌با تأکيد بر ضرورت بحث توجه به تسهيل عبور و مرور معلولان در سطح شهر هشتگرد بيان کرد: مترو هشتگرد نيز با توجه به برنامه زمان‌بندي پيمانکار و شرکت عمران شهرهاي جديد قرار است تا اواسط تابستان سال ٩٨ به بهره‌برداري برسد. خوشبختانه آنچه باقيمانده تنها زمان اجراي پروژه بوده و موانع و مشکلات برطرف شده است.

وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: موضوع مهم ديگر براي ما آن است که تعاوني‌هاي در حال کار کيفيت را در سازه‌هاي خود چه مسکن مهر و چه پروژه‌هاي خدماتي رعايت کنند، در اين حوزه قطعا نظارت دقيق‌تري بايد وجود داشته باشد و لازم است وضعيت تعاوني‌هاي موجود هرچه سريعتر تعيين‌تکليف شود.

خرید بلیط