ابلاغ بسته تسهيل واردات مواد اوليه


گروه تجارت: بانک مرکزي در بخشنامه‌اي ساز و کار اجرايي بسته تسهيل واردات مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد از محل ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.

به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، در راستاي تسهيل در فرآيند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اوليه و واسطه‌اي مرتبط با واحدهاي توليدي، بسته تشويقي در حوزه‌هاي ثبت سفارش، عمليات بانکي و تشريفات گمرکي، براي ثبت سفارشات بانکي از محل صادرات توسط اين بانک به شرح ذيل تهيه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

  • 1- اين بسته در راستاي مصوبات قبلي مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه مي‌شود. لذا همه مصوبات مذکور همچنان به قوت خود باقي است.
  • 2- اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه ثبت سفارش:

توليدکنندگان و بازرگانان داراي قرارداد با واحدهاي توليدي، براي نياز واحدهاي توليدي مشمول اين بسته هستند.

* کدهاي تعرفه کالاهاي مشمول اين بسته که شامل مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد است، توسط وزارت صنعت تعيين مي‌گردد. امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات براي تعرفه مشمول اين بسته (در اولويت 1 و 2) فراهم مي‌گردد.

* بعد از درخواست مجوز متقاضي، حداکثر طي يک روز کاري، پرونده بررسي و تعيين تکليف مي‌گردد.

* سقف و سابقه واردکننده براي واردات اين کالاها کنترل نمي‌شود.

  • 3- اقدامات بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران در حوزه عمليات بانکي:

* گواهي ثبت آماري حداکثر ظرف مدت يک روز کاري صادر مي‌شود.

* وثيقه مورد نياز جهت رفع تعهد ارزي از حداکثر 35 درصد به حداکثر 15 درصد کاهش و نحوه دريافت آن مي‌تواند به صورت چک، سفته و يا ترکيبي از اين موارد به تشخيص بانک عامل قبول شود.

* مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزي از زمان صدور اعلاميه تأمين ارز از 3 ماه به 6 ماه افزايش مي‌يابد.

  • 4- اقدامات گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در حوزه تشريفات گمرکي:

* پيش از اظهار، امکان پذيرش نمونه برداري کالاهايي که نياز به اخذ و ارائه مجوزهاي قانوني دارند فراهم مي‌گردد و مجوز ترخيص سازمان مربوطه، صرفاً با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سيستمي‌صورت مي‌پذيرد.

* امکان حمل يکسره بر اساس تقاضاي صاحب کالا فراهم مي‌گردد.

* چنانچه در زمان رسيدن اين کالاها به اماکن گمرکي يا مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمديد ثبت سفارش جهت انجام تشريفات گمرکي (حتي زمان اظهار) مورد نياز نمي‌باشد.

* اظهارنامه‌هاي اين کالاها، به مسير سبز سيستم انتخاب مسير اظهارنامه هدايت شده و ظرف همان روز اظهار امکان صدور پروانه الکترونيکي و خروج کالا فراهم مي‌گردد.

* بررسي ارزش اين اظهارنامه‌ها با عنايت به قرارگيري در مسير سبز اظهارنامه، بعد از ترخيص کالا انجام مي‌شود.

* امکان اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي از جمله پذيرش ضمانت‌نامه بانکي معتبر يا ترخيص نسيه (نگهداري از کالا صرفاً به ميزان حقوق ورودي و عوارض متعلقه) فراهم مي‌شود.

* تلورانس قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاري به 10 درصد افزايش مي‌يابد.

* امکان ترخيص کالاهاي مورد نياز فوري به شرط ارائه مجوزهاي قانوني با صدور حکم فراهم مي‌گردد.

* امکان ترخيص شبانه‌روزي کالاهاي مشمول اين بسته که تشريفات گمرکي آن‌ها به اتمام رسيده فراهم مي‌گردد.

خرید بلیط