نوبت دادگاه پسران احمدی‌نژادی‌ها

نوبت دادگاه پسران احمدی‌نژادی‌ها
آرمان: هر دم از این باغ بری می‌رسد. باز هم پرونده به نام احمدنژادی‌ها! محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی مثلث شناخته شده دولت احمدی‌نژاد بودند که هر یک به دلیلی روانه زندان شدند. اما ظاهرا سطح متهمان از پدر به پسر تقلیل یافته و اکنون دادگاه فرزندان است که برگزار می‌شود مانند دیروز که خبر رسید فرزند استاندار دولت احمدی‌نژاد متهم پرونده فساد موسسات مالی است. ایرنا نوشت؛ امیرحسین آزاد، فرزند علی‌محمد آزاد، استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی‌نژاد متهم اول پرونده فساد مالی در موسسات مالی البرز ایرانیان و ولیعصر است. این پرونده 353 جلد دارد. کل سپرده‌گذاران این دو موسسه 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر آنان شکایت کرده‌اند. دیروز چهار نفر از متهمان این پرونده که امیرحسین آزاد فرزند علی‌محمد، حسن قدیانی فرزند حسین، محمد بهرامی حسن‌آباد فرزند محمد و احسان حیدری فرزند علی‌اکبر هستند، به قضاوت قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی پای میز محاکمه می‌روند. اتهام این افراد افساد فی الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات است. کل سپرده‌گذاران این دو موسسه 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36‌نفر آنان شکایت کرده‌اند. موسسه مالی البرز در بازه زمانی سال 91 تا 96 حدود 46 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و موسسه ولی عصر نیز بین بازه زمانی اردیبهشت 94 تا اسفند 96 حدود 17‌هزار میلیارد تومان بوده است. حدود 14هزار میلیارد تومان تعهدات موسسه البرز و حدود 259 میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه ولیعصر به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده و باقیمانده است. دولت با ایجاد خط اعتباری 700 میلیارد تومانی به دو بانک تجارت و کشاورزی ماموریت داد تا مطالبات سپرده‌گذاران را تسویه کنند. بر این اساس بانک تجارت تاکنون 630 میلیارد تومان به 16 هزار و 200‌نفر از سپرده‌گذاران موسسه البرز پرداخت کرده و بانک کشاورزی نیز 135‌میلیارد تومان به 15 هزار نفر از سپرده‌گذاران موسسه ولیعصر پرداخت کرده و با آنان تسویه حساب کرده است.
خرید بلیط