اعتقادی به گران کردن تهران ندارم


حمیده امینی فرد
خبرنگار
پیروز حناچی، حدود 4 ماه پیش با رأی شورای شهر تهران، یک سر و گردن بالاتر از رقبای کهنه کار و لیبرالش ایستاد تا تهران پس از سی و اندی سال نامتجانس، دوباره روی یک شهردار شهرساز را ببیند. او این روزها به‌عنوان یک چهره نوگرا با دوچرخه سواری‌های معروف‌اش شناخته می‌شود، اما حناچی تنها «یک شهردار صرف» نیست، او با دغدغه‌های شخصی‌اش «یک شهروند منضبط» برای کلانشهر پر حاشیه تهران هم محسوب می‌شود. حناچی، اما برخلاف همه آنهایی که می‌گفتند تهران یک شهردار پر زور و پر هیاهو می‌خواهد، اتفاقاً یک فرد آرام دانشگاهی است که از همین منظر، اداره شهر تهران را از حاشیه‌های گریبانگیرش دور کرده است. مصاحبه ما با او در روزهایی انجام می‌شود که جنجال مجوز ساخت و ساز برای 62 باغ در تهران، او را به صرافت انداخته تا اجازه ندهد چهره مکدر تخریب باغ‌ها در دوره‌های گذشته تکرار شود. حناچی اگرچه از سوی برخی مخالفان و حتی منتقدانش، یک شهردار متفاوت و محافظه کار بعد از همه سمت‌هایش معرفی می‌شود، اما آن‌طور که شخصیتش او را توصیف می‌کند، فرد بی‌حاشیه‌ای است که

منبع خبر:

خرید بلیط