همه نارضايتي‌ها اقتصادي نيست


وزير کشور با تاکيد بر اينکه بسياري از عواملي که سبب نارضايتي مي‌شود اقتصادي نيست تصريح کرد: روزانه بيش از ۵ ميليون مراجعه به ادارات داريم اما با اين وجود تعداد زيادي از آنها با نارضايتي بر مي‌گردند و آن هم به دليل عدم رضايت از کارهاي انجام شده است يکي از راه‌هايي که مي‌توانيم اين شرايط را تغيير دهيم استفاده از فناوري است که ساز و کار آن در دراز مدت فراهم مي‌شود.

به گزارش ايلنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي در جلسه شوراي اجتماعي کشور با بيان اينکه ايجاد شرايط افزايش نشاط اجتماعي يک موضوع اصلي و مهم است که در شوراي اجتماعي نيز مطرح است، گفت: بايد براي افزايش نشاط زمينه‌سازي و بسترسازي کنيم و پرداخت اين موضوع از زواياي مختلف ضروري است.

وي با اشاره به اينکه نشاط در واقع يک ثبات و آرامش و رضايتمندي دروني است، ادامه داد: در واقع آرامش دروني مي‌تواند به عنوان نشاط نمود بيروني داشته باشد. انسان ذاتاً بي‌قرار است و خصوصيت آن کمال گرايي است به همين دليل جهت در راستاي کمال حرکت مي‌کند و نشاط اجتماعي مي‌تواند اين حرکت را تسهيل کند. وزير کشور با اشاره به اينکه ادراکات مردم توسط بسياري از گروه‌ها و رسانه‌ها دستکاري شده، ادامه داد: نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد که باورهاي فردي با پنداشت‌هاي اجتماعي تفاوت زيادي دارد پنداشت اجتماعي تحت تاثير افکار عمومي‌و رسانه‌ها است در واقع ما در بحث نشاط با روح انسان رو‌به‌رو هستيم. وزير کشور با بيان اينکه موضوعات اقتصادي به عنوان عاملي براي عدم نشاط اجتماعي ياد مي‌شود، خاطرنشان کرد: اين موضوع با نمونه‌هاي مطرح شده متناقض است زيرا بسياري از افراد وجود داشتند که شرايط اقتصادي مضاعفي داشته اما نشاط اجتماعي نداشتند و فقر نيز نمي‌تواند عاملي براي عدم نشاط باشد زيرا نمونه‌ها نشان داده که افرادي بودند که شرايط مالي مثبتي نداشتند اما با وجود آن توانستند قناعت را در وجود خود نهادينه کنند و در زندگي نشاط داشته باشد. وي با اشاره به اينکه القائات برخي از رسانه‌ها در روحيه نشاط موثر است، ادامه داد: صدا و سيما مي‌تواند در اين ميان نقش مهمي‌ايفا کند مشارکت جويي و نشاط عمومي‌و اوقات فراغت مي‌تواند از مسائلي باشد که در صدا و سيما مطرح و اين نشاط را گسترش دهد

خرید بلیط