ادغام پنج بانکسیاوش رضایی
خبرنگار
 پس از گذشت حدود یکسال از مطرح شدن بحث ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح سرانجام با صدور اطلاعیه رسمی بانک مرکزی از روزگذشته این طرح بزرگ در نظام بانکی کشور کلید خورد.
براین اساس پنج بانک و مؤسسه وابسته به نیروهای مسلح شامل انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و کوثر مرکزی با ادغام در بانک سپه تبدیل به بزرگترین بانک کشور می‌شوند. طی روزهای اخیر رئیس جمهوری از ضرورت خروج نیروهای نظامی از عرصه اقتصاد گفته بود که با این اقدام به نظر می‌رسد نخستین گام دراین زمینه برداشته شود. هرچند همچنان سرمایه و دارایی این بانک‌ها در قالب بانک سپه حفظ خواهد شد اما تغییر بزرگی در نحوه مدیریت این دارایی‌ها ایجاد خواهد شد. طبق اطلاعیه بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مد‌نظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌

منبع خبر:

رزرو هتل