فشارهای داخلی کار خود را کرد

در رابطه با استعفای دکتر ظریف باید دلایل این کار را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد.قطعا این اتفاق دلایل و عوامل کوتاه مدت و آنی داشته است که هنوز به صورت شفاف برای ما مشخص نیست .اما از جمله دلایل بلندمدتی که می‌شود برای این استعفا بیان کرد فشار‌ها‌ی دلواپسان بر سر راه آقای ظریف است.آنها در طول مدت وزارت ایشان در دولت آقای روحانی، برسر راه دست آوردهای ایشان مثل برجام، مدام سنگ اندازی می‌کردند و ادامه کار را برای ایشان سخت کرده بودند.ظریف باید از یک طرف با دشمنان خارجی ،پشت میز مذاکره می‌جنگید و از حقوق ملت ایران دفاع می‌کرد و از طرفی دیگر باید دو برابر وقتی که برای خارجی‌ها‌ می‌گذاشت برای درگیری و جواب گویی با دلواپسان داخلی صرف می‌کرد.متاسفانه کارشکنی‌ها‌ی برخی در کشور در زمینه برجام باعث تامین خواسته‌ها‌ی دشمنان خارجی ما شد و آنها با استفاده از این کارها توانستند منافع ملی ما را به خطر بیندازند.شاید اگر مخالفت‌ها‌ی دلواپسان داخلی را زیر نظر داشته باشیم و به آنها توجه کنیم،می بینیم که مخالفت‌ها‌ی آنها بیشتر از آنکه در جهت منافع ملی باشد ،به این منافع ضربه زده است .کارشکنی‌ها‌ی دشمن خارجی باعث تعجب نیست اما وقتی عده ای در داخل کشور که قدرت و ثروت هم دارند با دشمنان همسویی کنند برای برون رفت از بحران راه حلی وجود ندارد. اینگونه رفتارها و مشکلات باعث شد که به قول معروف کارد به استخوان آقای ظریف برسد و نتواند به کار خود ادامه دهد.متاسفانه حتی برخی به ایشان انواع و اقسام توهین‌ها‌ را در دوران مسئولیتشان کردند و ایشان با بزرگواری از این بی اخلاقی‌ها‌ گذر کردند.شاید اگر آقای ظریف به فکر منافع و مصلحت ایران نمی‌بود، خیلی وقت پیش تر عطای وزارت خارجه را به لقایش می‌بخشید و از حضور در کابینه دولت انصراف می‌داد. نکته دیگری که در رابطه با استعفای دکتر ظریف باید مورد توجه قرار گیرد،جانشین ایشان در پست وزارت خارجه است. آقای ظریف در سطح بین المللی فردی شناخته شده و مطرح بودند و این شناخت و آشنایی می‌توانست به پیشبرد اهداف ایران کمک کند.به نظر من ،متاسفانه ما فردی را همانند آقای ظریف برای تصدی این پست نداریم و رفتن ایشان ضربه سختی به منافع ملی ما می‌زند. امیدوارم با صحبت‌ها‌یی که با آقای ظریف می‌شود ایشان استعفای خود را پس بگیرند و به سر کار خود بازگردند.نبود ظریف در شرایط فعلی کشور، مسلما ما را آسیب پذیر تر از قبل می‌کند.
رزرو هتل