شکاف میان اروپا و آمریکا واقعی است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده بود، پیش از ترک مونیخ در اظهاراتی درباره شکاف بین آمریکا و اروپا گفت: طبیعتا شکافی که بین اروپا و آمریکا و بین آمریکا و بقیه دنیا پیدا شده، یک شکاف واقعی است.
وی توضیح داد: به خاطر اینکه دولتی در آمریکا روی کار آمده که می‌خواهد با زور و ارعاب سیاست‌های غیر موجهش را، حالا اگر سیاست عاقلانه بود یک بحثی بود، سیاست‌هایی که خیلی از مردم آمریکا، همه مردم اروپا و بقیه مردم دنیا معتقدند که عاقلانه نیست و حتی در جهت منافع آمریکا نیست را می‌خواهد به همه دنیا تحمیل کند.
وی ادامه داد: شاهد بودیم اجلاس ورشو تقریبا 90درصد کسانی که در آن اجلاس شرکت کرده بودند، با اکراه شرکت کرده بودند، همه به ما می‌گفتند که به خاطر نوع روابط شان با آمریکا و نوع فشاری که آمریکا بر آنها اعمال کرده بود، انتخاب دیگری نداشتند.
به گزارش فارس، ظریف گفت: این حتما یک عکس العملی دارد و این عکس العمل واقعی است. اما اینکه چقدر اروپایی‌ها آمادگی داشته باشند که در برابر این احساسی که نسبت به آمریکایی‌ها دارند که ترکیبی از احساس تحقیر و تحمیل توسط آمریکایی‌ها و از یک طرف احساس اینکه آمریکایی‌ها دارند دنیا را به هم می‌ریزند و آقای ترامپ دارد نظم جهانی را به هم می‌ریزد، بایستند، جای سوال است.
رزرو هتل