افشاگری ارزی بانک مرکزی علیه عسگراولادی

بانک مرکزی در واکنش تندی به اظهارات اسدا... عسگراولادی درباره سامانه نیما ضمن دفاع از این سامانه در ایجاد شفافیت برای ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد: وی تا آبان ماه امسال، 16.6 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور وارد نکرده است. به گزارش تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از صادرکنندگان مشهور که سالیان طولانی از محل منابع و امکانات کشور فعالیت تجاری دارد و رئیس اتاق مشترک ایران و چین است به تازگی در اظهاراتی مدعی شده،  «سه ماه است که صادراتی نداشته‌ام و با ندانم‌کاری بانک مرکزی صادرات کشور قفل شده است»؛ وی معتقد است در صورت اصلاح نشدن این شرایط، بهار سختی را پیشِ‌رو خواهیم داشت، همچنین در خصوص سامانه نیما گفته است، «نیما دفتر دستکی است که آقایان راه انداخته‌ و چند صراف را دور هم جمع کرده‌ و اسم‌اش را نیما گذاشته‌اند». بانک مرکزی در ادامه اطلاعیه خود  می افزاید: در خصوص اظهارات مطرح‌شده توسط این صادرکننده و به‌منظور روشنگری افکار عمومی باید یادآور شدکه  وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به‌طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال 1397 حدود 16.6 میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است؛ در حالی که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از 10 میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه [کرده‌اند] و بخشی از واردات کشور از این محل تأمین شده است. روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به این که کارکرد سامانه نیما صرفاً به منظور ثبت شفاف اطلاعات بوده و بدون هیچ گونه محدودیت، امکان ثبت اطلاعات و قیمت خرید و فروش ارز بر اساس نرخ توافقی صادرکننده و واردکننده وجود دارد، تصریح کرده است: برخی آقایان شفاف و صادقانه با مردم صحبت نمی‌کنند و این که تمایلی ندارند در فضای شفاف فعالیت کنند و طی سالیان طولانی، در اتاق های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند و صرفاً منافع شخصی و گروهی خود را می‌بینند، بدانند که مردم کاملاً آگاه و هوشیار هستند و صادقانه به مردم بگویند نیما موجب می‌شود کارهای پنهان ما بر ملا شود.  
رزرو هتل