بر اساس مصالح ملي

لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسي است و نكته قابل تامل اين است كه ما بايد مصالح و منافع ملي‌‌مان را بر اساس خرد جمعي و با اتكا به افكار و ايده‌هاي مردم كه تبلور آن در مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور هست، تعيين كنيم. ما انقلاب كرديم و شعار اصلي انقلاب ما هم استقلال و نه شرقي و نه غربي است بنابراين قرار نيست در مقابل توصيه‌هاي بلوك غرب يا شرق سر تعظيم فرود بياوريم، اما بايد بر اساس مصالح و منافع ملي مان بهترين تصميم را در مورد موضوعات مختلف از جمله لوايح چهارگانه مرتبط با FATF بگيريم. همچنين بايد پيامدهاي مثبت و منفي پيوستن و نپيوستن به FATF بررسي شود؛ بر اين اساس قاعدتا نپيوستن به كنوانسيون‌هاي مرتبط با FATF خوب نيست و پيامدهايي را براي كشورمان خواهد داشت البته ما اگر بتوانيم دنيا را توجيه كنيم و خواسته‌هاي منطقي را از آنچه غيرمعقولانه است، تفكيك كنيم به نفع‌مان خواهد بود. اگر ما در مقابل قوانيني كه در عرف بين‌الملل جا افتاده سر تواضع فرود بياوريم ولي همزمان در مقابل زياده‌خواهي‌ها بايستيم، ضرر و زيان نمي‌كنيم.
خرید بلیط