برنامه اصلاح ساختار بودجه یک‌شنبه روی میز دولت

هادی محمدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه به هیئت دولت در روز یک شنبه هفته آینده خبر داد. محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به این که تلاش می‌کنیم حقوق‌ اسفند را از نیمه دوم آن پرداخت کنیم، گفت: یارانه اسفند ماه نیز زودتر از موعد مقرر پرداخت می‌شود.
قصور دستگاه ها در پرداخت نکردن عیدی کارمندان
وی درباره واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان اظهار کرد: تخصیص عیدی همه افرادی که مشمول دریافت عیدی می‌شوند قبل از ۲۲بهمن داده شده و خزانه هم مبالغ آن را آماده کرده است. هر دستگاهی که فهرست کارکنان خود را تهیه کرده و درخواست وجه داده ، این مبلغ را دریافت کرده است. روز یک شنبه ۲۱بهمن، من  با یک وزیر سه بار تماس گرفتم که عیدی آن ها آماده است و برای دریافت آن اقدام کنند اما آن ها اظهار کردند مشکلی در تهیه فهرست کارمندان خود دارند. به هر حال عیدی همه دستگاه‌ها آماده است و الان خزانه هم دنبال این است که دستگاه‌ها وجه خود را دریافت کنند. نوبخت تاکید کرد: اکنون دیگر عذر هیچ دستگاهی موجه نخواهد بود که فهرست خود را تهیه نکند و به خزانه ندهد. این قصور مربوط به خود دستگاه‌های اجرایی است زیرا عیدی‌ها آماده است.
چالش دستگاه ها با اصلاح ساختار بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به سوال خراسان درباره اصلاح ساختار بودجه با اشاره به این که برنامه ما برای اصلاح ساختار بودجه آماده است تصریح کرد: گفتن اصلاح ساختار بودجه ساده، ولی اجرای آن سخت است، زیرا دستگاه‌ها به همین وضع عادی عادت کرده‌اند و اصلاح ساختار بودجه شاید موجب کاهش دریافتی آن ها شود، بنابراین آن ها برای تحول آماده نیستند. در اقتصاد ما ۴۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالی وجود دارد که غیر از فرار مالیاتی است و می توانم آدرس بدهم کدام دستگاه‌ها از معافیت مالی استفاده می‌کنند. همچنین ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار می‌دهیم. اصلاح ساختار بودجه یعنی اصلاح همین موارد. اگر جامعه این آمادگی را داشته باشد ما برای اصلاح بودجه برنامه داریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: روز یک شنبه هفته آینده سازمان برنامه و بودجه آماده است که اصلاح ساختار بودجه را به هیئت دولت و اصحاب رسانه ارائه کند. وی با رد این موضوع که بودجه ۹۸ برای چهار ماه اول سال نیست، گفت: بودجه برای کل سال است.
 
خرید بلیط