مجمع مسئولیت FATF را بپذیرد
با نزدیک شدن به موعد پایانی FATF برای ایران، یعنی 27 بهمن ماه، اعضای دولت هشدار دادند که تأیید نشدن لوایح مرتبط در مجمع تشخیص می‌تواند متضمن ریسک‌هایی برای ایران و بانک‌های ایرانی باشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری حتی از این هم پیش‌تر رفت و خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که اگر هم تصمیمی گرفته می‌شود (یعنی احتمال رد لوایح)، مسئولیت آن نیز باید پذیرفته شود.
این اظهارات را می‌توان واکنشی به منتقدان دولت و FATF دانست که نه فقط همه تلاش خود را برای تصویب نشدن این لوایح به کار برده‌اند، بلکه در رویکردی سیاسی و نه فنی و اقتصادی، تصویب این لوایح را با تسهیل ارتباطات بانکی ایران با شرق و غرب دنیا، بی ارتباط می‌دانند. اما اعضای دولت با این اظهارات، در واقع هم به منتقدان و هم به نهادهای تصمیم‌گیر هشدار می‌دهند که باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند، آن هم در شرایطی که امریکا از همه ابزارها برای فشار به اقتصاد و معیشت مردم استفاده می‌کند.
 واعظی: لوایح FATF تصویب نشود، فشارها بیشتر می‌شود
به گزارش «ایران»، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته در حاش

منبع خبر:

خرید بلیط