مانیفست معرفتی و اجرایی حاکمیت جمهوری اسلامی در دهه پنجم

متن بیانیه رهبر انقلاب، مانیفست معرفتی و اجرایی حاکمیت جمهوری اسلامی در دهه پنجم و مشروح روند واقعی انقلابی است که از 40 سال پیش در کشور آغاز شده است. فرمایشات مکتوب رهبری تاکید مجدد بر مبانی اولیه، آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه راهکار برای پیشبرد اهداف انقلاب بوده که بدیهی است به آن حداقل در دو سطح حاکمیت و مردم پرداخته شود. باید گفت این مانیفست بخش مهمی از مطالبات مردمی را پوشش می‌دهد و نشان‌دهنده توجه رهبری به مطالبات عمومی جامعه است. از این‌رو نمایانگر هم‌داستان بودن رهبری و مردم در آسیب‌شناسی وضع موجود است و این خود وجه مهمی از بیانیه تفصیلی روز گذشته است. از طرف دیگر البته باید این مساله را درنظر گرفت که امروز متاسفانه در کشور رسم بر این است بعد از هر سخنرانی و تاکید رهبری، شخصیت‌ها و مسئولان صرفا به واگویه کردن بیانات اکتفا می‌کنند و با رویکرد سطحی از عملی‌کردن بیانیه‌ها در سطح حاکمیت می‌کاهند، لذا عمق این بیانات را با رویکرد شعاری تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این دست رفتارها بیشتر در سطح منازعات سیاسی با جناح مقابل موضوعیت دارد چراکه این افراد می‌خواهند به جناح مخالف بفهمانند که ما نزدیک‌‎تر از شما به سیستم حاکمیتی هستیم و قاعدتا دلباخته مفاهیمی که رهبری بیان می‌کنند، نیستند. با این توصیف باید گفت مهم‌تر از متن بیانیه، نحوه مواجهه حاکمیت جمهوری اسلامی با نکات مطرح شده است، یعنی رهبری بر نقاط و مسائلی انگشت گذاشتند که حاکمیت جمهوری اسلامی به معنای اجرایی باید آن نقاط را اصلاح کند، البته این امر صرفا خطاب به دولت نیست، بلکه مجموعه حاکمیت مخاطب است چراکه رهبری مانیفست عام معرفتی و اجرایی را برای پی‌ریزی، پیگیری، تحکیم، تثبیت و ایجاد ظرفیت‌های جدید در جمهوری اسلامی مطرح کردند. از سوی دیگر باید به این مساله هم توجه داشت که جامعه ایرانی با این مطالبه رهبر انقلاب، همراه است چراکه در ۲۲ بهمن مردم نشان دادند با وجود مشکلات، همراهی محکمی با انقلاب دارند. از این‌رو تکلیف جامعه ایرانی مشخص است و حالا این نهادها، افراد و شخصیت‌های اجرایی چه در قوه مجریه، چه قوه مقننه، چه قوه قضائیه و چه نهادهای زیرمجموعه رهبری هستند که مسئولیت دارند و آنها هستند که مخاطب و مسئول اصلی پیگیری مطالبات این بیانیه هستند. بنابراین باید تکرار کرد که سطح تحلیل را نباید به واژه‌شناسی این پیام تقلیل دهیم؛ این بیانیه یک پیام بسیار اجرایی و حاوی نکات بسیار مهمی برای اصلاح کشور است و اجرای آن وظیفه حاکمیت. این توضیحات از دیدگاه بنده وجه مهم نامه است و بیانگر اینکه رهبر انقلاب به صورت جدی به آسیب‌شناسی وضع موجود ورود کرده و ظرفیت‌هایی که با اتکا به آنها باید مشکلات برطرف شود را به تفصیل بیان کرده‌اند. از این پس جای هیچ شبهه‌ای هم نیست، چراکه بیانیه دیروز، متن واضحی است که نیاز به تفسیر ندارد. سردمداران مملکت از فردا به دنبال تفسیر این متن نباشند. تفسیر نیازمندی این متن نیست، متن شفاف است. این متن پیوست اجرایی می‌خواهد و مشخص است باید چه اتفاقی بیفتد. البته باز هم تاکید می‌کنم که مطالبات این متن تخصیص به دولت ندارد و کل مجموعه حاکمیت مسئول پیگیری این مطلب است. به‌نظرم یکی از کارهایی که جنبش جوانان انقلابی می‌تواند انجام دهد، پیگیری و مطالبه عام و همه‌جانبه از نهادهای جمهوری اسلامی با اتکا به این نامه رهبری است. این مکتوب تکلیف را مشخص کرده که در جمهوری اسلامی چه باید شود و اگر غیر از این اتفاق بیفتد باید با آن مقابله شود. بنده معتقدم ما از مرحله نقد گذشته‌ایم، بنابراین اگر چیزی برخلاف آنچه در این نامه مکتوب شده، اجرا شود باید با آن مقابله شود، مقابله‌ای که وظیفه انقلاب ماست. معتقدم ما در دهه پنجم انقلاب وقت توجیه و تطهیر عملکرد دیگران را نداریم. علاوه‌بر اینها باید توجه کرد به اندازه کافی در کشور قوانین و آیین‌نامه برای تامین نظر رهبر انقلاب و مردم وجود دارد و نباید اجرای اصلاحات و رسیدن به نقاط مد‌نظر رهبری را درگیر تامین قوانین و تصویب آنها کرد. این میان مهم است که اجازه ندهیم از عمق راهبردی این نامه کاسته شود چراکه بسیاری از افراد مسیر خود را در کاهش سطوح مفاهیم متعالی تعریف کرده‌اند و بعضا تفسیرهای عجیب و غریب از بیانات رهبری ارائه می‌دهند و از عمق راهبردی آنها می‌کاهند.
خرید بلیط