نیمی از درآمد نفت 40 سال اخیر ایران متعلق به دولت احمدی نژاد

ایران در طول چهل سال گذشته نزدیک به ۱۳۳۷ میلیارد دلار نفت فروخته است که نزدیک به نیمی از این درآمد تنها در اختیار یک دولت قرار داشته است. به گزارش خبرآنلاین، بررسی میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد بالاترین درآمد نفتی ایران در چهل سال اخیر از آن دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد و کمترین درآمد نفتی متعلق به دولت سوم و چهارم به ریاست آیت الله خامنه‌ای بوده است. بر این اساس از کل درآمد نفتی حاصل شده در این دوره ۴۶.۲ درصد در اختیار نهم و دهم و تنها ۸.۲ درصد در اختیار دولت سوم و چهارم در سال‌ها‌ی جنگ عراق علیه ایران بود. سهم دولت‌ها‌ از درآمدهای نفتی در فاصله سال‌ها‌ی ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۳۹۶ در جدول شماره یک آمده است.

> سال‌ها‌ی ۵۷ تا ۶۰
سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ را می‌توان پرتلاطم‌ترین سال‌های اقتصاد و سیاست ایران دانست. در این مقطع زمانی دولت موقت، دولت ابوالحسن بنی صدر و دولت شهید رجایی روی کار آمدند. مجموع درآمد نفتی حاصل شده در این مقطع زمانی در حدود ۳۵.۸ میلیارد دلار بوده است.

> دولت سوم و چهارم
این دولت در فاصله سال‌ها‌ی ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ به ریاست آیت الله خامنه ای،مسئولیت اداره کشور را عهده دار بود. سراسر فعالیت این دولت با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همراه بود. آسیب تاسیسات نفتی ایران، کاهش تولید نفت را در پی داشت. در عین حال به رغم درگیری دو کشور عمده نفتی در جنگی نابرابر، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و درآمدهای نفتی نیز به تبع این وضعیت چندان قابل توجه نبود. کل درآمد نفتی حاصل شده در این مقطع زمانی با ۱۱۰میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برابر بود.

> دولت چهارم و پنجم
بازسازی آنچه از جنگی هشت ساله باقی مانده بود، پول می‌خواست و کارویژه دولت چهارم و پنجم به ریاست اکبر‌ها‌شمی رفسنجانی بود. کل درآمد نفتی حاصل شده در دولت هفتم و هشتم برابر با ۱۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود.

> دولت هفتم و هشتم
دولت اصلاحات، هر چند درآمد نفتی بیشتر از دولت پیشین خود داشت اما انبوه پروژه‌های نیمه تمام دولت قبل مشکل ساز شده بود. دولت هفتم روی خوشی از نفت ندید. قیمت نفت حتی به ۱۱ دلار در هر بشکه نیز رسید تا در سال ۱۳۷۷ دولت ایران تنها ۹.۹ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست بیاورد. کل درآمد نفتی حاصل شده در این دوره زمانی برابر با ۱۵۷.۲ میلیارد دلار بود. ایران در این سال‌ها با شیوه‌ای جدید در هزینه کرد درآمدهای نفتی روبرو شد.

> دولت نهم و دهم
بیراه نیست اگر درآمدهای دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد را افسانه‌ای بنامیم. دولت نهم و دهم چنان غرق در درآمدهای نفتی بود که نه برای دولت‌ها‌ی پیشین و نه برای دولت‌ها‌ی پسین تصورش ممکن نیست. قیمت نفت در سال‌ها‌ی فعالیت این دولت رو به افزایش گذاشت. کم کم جهان با نفت صد دلاری آشنایی داد تا اینکه اقتصاد ایران موقعیت تازه‌ای را تجربه کند. دولت نهم و دهم درآمدی برابر با ۶۱۸ میلیارد دلار در فاصله سال‌ها‌ی ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۱ به دست آورد اما نکته اینجا بود که این درآمد افسانه‌ای اتفاقا با کاهش تولید نفت و سپس تحریم شدید نفتی همراه شد. تحریمی که به از دست رفتن بازارهای جهانی نفت ایران منجر گردید. درآمدهای افسانه‌ای نفت در پایان دهه هشتاد جای خود را به کابوس نفتی اقتصاد ایران در سال‌ها‌ی ابتدایی دهه نود داد.

> دولت یازدهم و دوازدهم
حالا کمی بیش از دو سال از فعالیت دولت دوازدهم باقی مانده است اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ دولت روحانی ۲۷۳میلیارد و ۶۰۰ میلیارد دلار نفت
فروخته است.
خرید بلیط