ترامپ در چهل سال سیاست شکست خورده آمریکا تجدیدنظر کند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به چهل سال شکست سیاست‌های آمریکا در برابر مردم ایران گفت که زمان بازنگری در این سیاست‌ها فرا رسیده است.
ظریف در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: چهل سال شکست در پذیرش اینکه ایرانی‌های هرگز مطیع نخواهند شد. چهل سال شکست در تطبیق دادن سیاست آمریکا با واقعیت. چهل سال شکست در بی‌ثبات کردن ایران از طریق خونریزی و پول خرج کردن. پس از چهل سال انتخاب‌های اشتباه وقت آن رسیده است که دونالد ترامپ در سیاست شکست خورده آمریکا بازنگری کند.
خرید بلیط