جوابیــه



مدیر‌مسئول محترم روزنامه وزین «ایران»
موضوع: توزیع گوشت در میادین میوه و تره‌بار
با سلام و احترام
با‌ توجه به درج مطلبی در ستون نظر مردم آن روزنامه به تاریخ 1397/11/10 درخصوص درخواست نظارت بر نحوه توزیع گوشت در میادین میوه و تره بار، خواهشمند است اظهار لطف فرموده نسبت به انتشار توضیح زیر اقدام فرمایید. هدف سازمان مدیریت میادین از توزیع گوشت تنظیم بازار، حمایت از مردم و کمک به دولت است. با‌ توجه به اینکه یکی از شهروندان در ستون نظر مردم روزنامه وزین «ایران» به تاریخ 1397/11/10 درخواست نظارت بر نحوه توزیع گوشت تنظیم بازار در میادین میوه و تره‌بار را مطرح کرده‌اند، سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پاسخ به این شهروند محترم و دیگر مخاطبان آن روزنامه وزین، توضیحات زیر را معروض می‌دارد.
1-‌ سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای حمایت از مردم و کمک به دولت، طبق سهمیه‌ای که شرکت پشتیبانی امور دام به‌صوت روزانه به این سازمان اختصاص می‌دهد، اقدام به توزیع گوشت تنظیم بازار در میادین میوه و تره‌بار می‌کند.

منبع خبر:

خرید بلیط