نسخه داروی اضافی را بیماران می‌پیچند
پرستو رفیعی
خبرنگار
هفته گذشته رئیس جمهوری در جلسه رأی اعتماد وزیر بهداشت از شروع به کار سامانه سلامت الکترونیکی در سال آینده خبر داد و گفت این سیستم نه تنها تشخیص را آسان خواهد کرد و از صرف هزینه‌هایی که نیاز نیست جلوگیری می‌کند بلکه از فسادی که امروز در مراکز تشخیص وجود دارد، نیز پیشگیری خواهد کرد. به گفته حسن روحانی این فساد زیاد نیست ولی وجود دارد و از آنجایی که با سیستم سلامت الکترونیک مشخص می‌شود بیمار در سال چندبار به پزشک مراجعه کرده و چقدر دارو مصرف می‌کند، میزان دارویی که پزشک تجویز کرده نیز رصد خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان دریافت چه حجمی از داروهای تجویز شده زینت‌النسخه بوده است. این موضوع گرچه با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد اما حقیقت این است که در این ماجرا انگشت اتهام فقط به سوی پزشکان نشانه نرفته، بلکه فرهنگ حاکم بر جامعه که باعث شده مردم گمان کنند پزشکی که دارو نمی‌نویسد، دانشی ندارد نیز یکی از متهمان این ماجراست. در این میان اما کم نیستند افرادی که در مراجعه به پزشکان درخواست نوشتن داروی بیشتری برای خود یا اعضای خانواده شان دارند و

منبع خبر:

رزرو هتل