۲۲ بهمن سالروز آغاز نو

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22بهمن سال 1357 فصل جدیدی از تحولات و نگرش‌های سیاسی در منطقه و جهان بود. اگرچه پیش از آن جنبش‌های اسلامی در پهنه جهان به‌خصوص در خاورمیانه به وقوع پیوسته بود، با این حال انقلاب ایران نشان دهنده شکل‌گیری حرکتی متداوم، پیش‌رونده و متکی بر آموزه‌هایی بود که شاید کمتر اندیشمند روشن فکری تصور می‌کرد که اسلام ناب نگاه جدیدی بر دنیا حاکم خواهد کرد. شکل‌گیری انقلاب اسلامی توام با تلاطم‌هایی بود که برای کم اثر کردن یا نابودی آن طراحی شده بودند، به گونه‌ای که هر کدام از این رخدادها از کودتا، ترور، جنگ و تحریم‌ها گرفته در زمان بسیار کوتاهی توانسته بود که پایه‌های رژیم‌های جدید را سست و حتی اتحادی چون جماهیرشوروی را از پای دربیاورد. ایران اسلامی با تمام هجمه‌های دشمن و برخی از سست‌انگاری‌های داخلی توانست در مسیر توسعه و نقش‌آفرینی منطقه‌ای و بین‌المللی بی‌نظیر ظاهر شده و تاثیرات اجتناب ناپذیری بر معادلات منطقه به‌خصوص در ابعادفرهنگی، سیاسی و نظامی بگذارد. در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی ایران به تعبیر تحلیلگران بین‌المللی این کشور با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است، با این وجود عرق ملی و حفظ شالوده اجتماعی و سیاسی به‌ واسطه ملت ایران صورت پذیرفته و در برابر طوفان‌های سهمگین دشمنان مقاومت کرده، همان‌طور هزینه‌های زیادی را برای آنان در منطقه تولید کرده است. بدون تردید انقلاب اسلامی ایران در چارچوب نظام دو قطبی بین‌المللی(شرق و غرب) با ساختارشکنی همراه بوده همان‌طور از بستر مدرن سازی صوری پهلوی سربرآورده و با اتکا به فهم جدید و ناب از اسلام ساماندهی متفاوت و توسعه‌گرایانه از ایدئولوژی را تولید و بر اساس نیروهای اجتماعی آن را به پیش رانده است. نکته اساسی در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاه آسیب‌شناسانه به فرآیند انقلاب است تا تاکید بر مسیر پرافتخار و تاثیرگذار در جهان چشم‌انداز توسعه و تعالی آنان بیش از پیش مورد تاکید و برنامه‌ریزی آینده قرار گیرد. لذا، نگاه به ابعاد مختلف توسعه به‌خصوص توسعه انسانی و رویکردهای خروج از بحران که بی تردید در محور‌های انقلاب اسلامی قرار داشته، نیازمند بازتولید و توجه دوباره است. آنچه که امروز جامعه ایران با آن مواجه است و نقطه آسیب آن به‌ شمار می‌رود، دو عنصر اساسی یعنی، نابرابری و فساد است. هرچند انقلاب اسلامی از درون کوران استکبار ستیزی و مقابله با دشمنان اسلام برخاست، با این حال عدالت و فساد ستیزی دو دال مرکزی گفتمان انقلاب را تشکیل می‌دهند که مبنای توسعه و حرکت توقف‌ناپذیری انقلاب اسلامی ایران است. برنامه‌ریزی بر محورهای توسعه انسانی مانند، افزایش رفاه عمومی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن در کنار توسعه آگاهی و تعالی اندیشه در قالب فضای باز گفت‌وگو از محورهای دیگر است که بر پویایی هرچه بیشتر انقلاب می‌انجامد. مقابله با فرصت‌طلبی، نقش‌نگاری سیاسی و سوءاستفاده از احساسات اسلامی مردم در راستایی نفع شخصی و قدرت طلبی که از ریشه‌های فساد و بسترهای مورد اتکای دشمنان در ضربه زدن به اسلام هستند، همان‌طور اتکا بر تخصص جوانان با ایمان و آموزش دیده که چرخ‌های سازندگی و توسعه را به پیش می‌رانند در برابر رانت، ویژه خواری و خانواده سالاری سیاسی از جمله مهمترین نقاط آسیب شناسی هستند که نمی‌توان با ترمیم این بسترهای نامبارک بر پویش جدید انقلاب و تعالی در آینده تاکید داشت. بنابراین، سالروز 22بهمن آغازی نو برای ایران است و این جشن ملی توام با وحدت و یکرنگی فریاد عدالت خواهی، فساد ستیزی، توسعه گرایی و استکبار ستیزی را بار دیگر با صدای بلند تکرار می‌کند.
* دکتری علوم سیاسی
خرید بلیط