به اهداف نرسيديم اما عالي عمل کرديم


وزير امور خارجه ايران گفت: مهم‌ترين موفقيت انقلاب، اعطاي حق رأي در امور داخلي و خارجي به مردم بوده است.به گزارش ايرنا از«نيويورکر»، محمدجواد ظريف ادامه داد: مردم ما، چه با سياست‌هاي دولت موافق باشند و چه نباشند، بر اين باورند که در تعيين سرنوشت خود نقش دارند.

وي در خصوص کاستي‌هاي احتمالي، گفت: اگر شرايط را با آرمان‌هاي ما مقايسه کنيد، به آن هدف نرسيده‌ايم. اما اگر وضع را با واقعيت‌هاي امروز منطقه قياس کنيد، به گمانم نسبتاً عالي عمل کرده‌ايم.ظريف ادامه داد: ما آشکارا ايده‌آل‌هاي بسيار بالاتري را چه از نظر امور داخلي و چه روابط خارجي در نظر داشتيم.وزير امور خارجه کشورمان افزود: جامعه آرماني، جامعي است که نابرابري‌ها در آن حداقل باشد؛ اين زماني حاصل مي‌شود که ايران بتواند با تکيه بر مردم و همکاري با بقيه دنيا، در جهت توسعه علم و فناوري گام بردارد.ظريف ادامه داد: هدف، «تشکيل حکومتي بود که دو مؤلفه اسلام و جمهوريت، اسلام و دمکراسي را به صورت توأم داشته باشد.

خرید بلیط