دستور توقیف کشتی های ترال چینی را صادر کرده ام

فرمانده نیروی دریایی سپاه از تشکیل بسیج دریایی خبر داد و گفت: دستور توقیف کشتی‌های ترال در محدوده غیرمجاز را صادر کرده‌ام. به گزارش فارس، دریادار علیرضا تنگسیری در جمع صیادان منطقه اظهار کرد: صاحبان سواحل، همین شهرستان‌ها و روستا‌ها هستند باید درد صیادان را بهتر و بیشتر بشناسیم و برای آبادانی کشور دست به دست هم دهیم، البته با شعار نمی‌توان کاری از پیش برد. نباید امرار معاش ساحل‌نشین روستایی که از طریق ماهیگیری است، از بین برود.فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: امروز برخی با عملشان نان را از یک روستایی گرفته و در دهان یک بیگانه می‌گذارند. سردار تنگسیری گفت: بدون واسطه از آقای وزیر ۲۰ مجوز برای مردم ابوموسی درخواست کردم و وزیر در پاسخ به این خواسته من گفت: به دلیل ظرفیت نداشتن دریا، صدور مجوز ممکن نیست. در همان جلسه گفتم که کشتی‌های چینی و خارجی صید ترال و کف انجام می‌دهند و هرچه هست را جمع می‌کنند و می‌برند؛ اعطای ۲۰ مجوز به مردمی که در جزیره هستند امکان ندارد؟ با توجه به زمان خاص صید و تخم گذاری میگو و ماهی‌ها باید در صیدگاه‌های اطراف که تخم‌گذاری ماهی و میگو صورت می‌گیرد، صیادی ممنوع باشد.وی با اظهار تاسف از این مسئله گفت: همه به خوبی می‌دانیم که فانوس ماهیان در عمق زندگی می‌کنند و کشتی‌های فانوس باید به عمق زیاد بروند و صید فانوس انجام دهند، نه در ساحل. وی گفت: تا جایی که لنج‌های ما قادر هستند صید انجام دهند، نباید این کشتی‌ها صید کنند که در صورت مشاهده، با آنان برخورد می‌شود.  وی افزود: کشتی‌های توقیف شده هرکدام ۴۰ تا ۱۵ و ۲۰ تن ماهی صید کرده بودند و این برای ما قابل قبول نیست. اگر این کشتی ها، فانوس ماهیان را صید می‌کنند نباید ماهیان دیگر را صید کنند.  
خرید بلیط