تذکر به مسئولان درباره نحوه مبارزه با قاچاق کالا

یک مسئول مهم دولتی در ابلاغیه جدید خود به مدیران فعال در امر مبارزه با تخلفات بخش خصوصی و تشکل ها، به آن ها متذکر شده در سخنرانی ها و مطالبی که به جامعه و افکار عمومی منتقل می کنند، در عین آن که اهتمام جدی و بدون ملاحظه دولت در برخورد بی وقفه با قاچاق کالا را مورد تاکید قرار می دهند اما در مقام اجرا به گونه ای عمل کنند که ضمن پرهیز از هرگونه بزرگنمایی غیر ضروری، باعث ایجاد نگرانی در بین فعالان اقتصادی نشود.
خرید بلیط