تعداد متکدیان تهرانی افزایش یافت

مهشید موقر معاون امور اجتماعی بهزیستی تهران از افزایش تعداد متکدیان تهرانی درپی شرایط اقتصادی در کشور خبر داد و گفت: ۹۰ درصد از کودکانی که در سطح خیابان تهران تکدیگری می‌کنند خانواده‌ دارند و این افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی تعدادشان بیش از گذشته شده است. براساس آیین‌نامه تهیه شده، سازمان بهزیستی هیچ مسئولیت در حوزه جمع‌آوری متکدیان ندارد./ تسنیم
رزرو هتل