استراتژی مهار

درمورد کنفرانس ضد ایرانی که قراراست بهمن‌ماه در لهستان برگزارشود نکات مختلفی بیان می‌شود اما باید گفت آمریکا به دنبال این است تا استراتژی مهار رادراین کشور به کاربرد. براساس این استراتژی تلاش آن است که منابع ایران را هدف قرار داده و هزینه‌ها‌ی کشورمان را بالا ببرد. منابع ایران طیف گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در عرصه داخلی و خارجی دربرمی‌گیرد.
آمریکا در برابر اتحادیه جماهیر شوروی و بلوک شرق، این استراتژی را نیز به کار برد.
جورج اف کنان که سفیرآمریکا در شوروی بود نخستین بار این استراتژی را تحت عنوان مهار شوروی در طول جنگ سرد درمقاله ای با امضای ایکس نوشت که بعد از فروپاشی شوروی و در پیری اعلام کرد که آن مقاله را او نوشته است. استراتژی مهار از سوی آمریکا درباره شوروی و کوبا جواب داده است و درارتباط با این دو این فشار حداکثری مطرح شده بود.
هم اکنون هم وقتی آمریکا از کشورهایی که دشمنی با ایران ندارد برای این کنفرانس دعوت می‌کند، به این دلیل است که می‌داند درنتیجه این اقدام ایران باید با برخی از کشورهای دعوت شده این کنفرانس‌ها‌ سخن بگوید و مذاکره کند و امتیازاتی به این کشورها بدهد. این مسئله طبیعتا باعث می‌شود تا هزینه‌ها‌ی کشورمان بالا برود. از سویی معافیت‌ها‌ی نفتی هشت کشور را که قبلا اعلام کرده بود در قبال تحریم‌ها‌ی ایران معاف هستند، گفته است که تمدید نمی‌کند و با این کار باعث می‌شود تا منابع ایران را نیز محدود کند. اما این که این استراتژی جواب خواهد دادیانه باید منتظر بود.
از سویی ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا لهستان میزبان این کنفرانس شده است؟آمریکااز زمانی که کاندولیزارایس وزیر خارجه آمریکا بود از اروپای جدید سخن می‌گفت. آمریکایی‌ها، وقتی فرانسه و آلمان را بعضا در مقابل خود می‌دیدند به این سمت رفتند تا بگویند که اروپا فقط فرانسه و آلمان نیست بلکه به دنبال اروپای جدیدی رفتند. طیف گسترده ای از اروپای جدید همان کشورهای جدا شده از شوروی بودند که نیازبه آمریکا دارند.
بسیاری از کشورهای اروپای شرقی نیاز دارند که وارد ناتو شوند که بعضا برخی از آن ها نیز وارد شدند. فراموش نکردیم سپر موشکی آمریکا هم قراربود در چک و لهستان باشد. لهستانی ها نیز از این ارتباط با آمریکا بدشان نمی آید . لهستان اتحاد و قدرت خودش را محصول تحرک آمریکا در اروپا می داند از همین رو به عنوان یک متحد نزدیک به آمریکا اینبار میزبان کنفرانس تروریست‌ها شده است .
رزرو هتل