شادی را از مردم نگیریم

کلیپ منتشر شده از چند سرباز را در شبکه‌های اجتماعی دیدم و باید بگویم که برخورد سردار کمالی واقعاً یک برخورد کاملا انسانی، درست و آگاهانه بود چون به‌هرحال شادی بخشی از زندگی اجتماعی است. به‌خصوص در نیروهای مسلح که جوان‌ها سرخدمت و از نظر روحی تحت فشار هستند و نیز از خانواده دورند؛ شادی می‌تواند به اینها انگیزه، امید و آرامش بدهد.شادی رویدادی است که در کل جامعه هم مورد نیاز است به هر حال جامعه الان تحت‌تاثیر فشارهای روانی و مشکلات اقتصادی و همچنین جنگ روانی قرار دارد، شایعاتی که حول و حوش مسائل اقتصادی و اجتماعی است، یک فشار مضاعفی را به جامعه تحمیل می‌کند...
... به هرحال جامعه برای ادامه حیات نیاز به انگیزه، امید و شادی دارد. این شادی‌هاست که انگیزه لازم را در جامعه به وجود می آورد، شادی‌هایی که می شود از آن به عنوان نیروی زنده‌کننده اجتماعی نام برد.
به نظر من رفتار این مسئول نظامی بسیار حرکت مثبتی است و باید از امثال سردار کمالی‌ تشکر کرد که می‌توانند مسائل را فارغ از آن
دیدگاه های منفی که نسبت به پدیده شادی در جامعه ما وجود دارد، ببینند.
برخی با هر گونه شادی مردم چه کنسرت باشد چه شادی چند جوان مخالفت می کنند؛ما هیچ مستندی پیرامون این موضوع که دین مخالفتی با شادی، شادابی و زندگی شاد داشته باشد نداریم؛ برخی از کسانی که این بحث ها را مطرح
می کنند، دنبال برنامه های خاصی هستند و برداشت و قرائت غلطی از دین دارند. این برداشت غلط را نمی‌توانیم به دین ربط دهیم، به هر حال شادی بخش عمده‌ای از زندگی است.
البته که هر چیز جایگاه خودش را دارد، عزا جایگاه خودش و شادی هم جایگاه خودش را دارد، اما شادی به عنوان یک نیروی محرک اجتماعی همیشه مورد استقبال همه ادیان
من جمله اسلام بوده است.
شما نمی‌توانید هیچ مستندی را در رد شادی بیابید. اما ممکن است یک سری حرکت ها وجود داشته باشد که نافی منافع اجتماعی باشد،
حرکت های غیر عرف در جامعه که خیلی محدود هم اتفاق می افتد که البته قابل کنترل هستند اما نه با نفی پدیده‌ای
به نام شادی.
جامعه ای که دچار مشکلات روحی روانی، افسردگی و غم است، طبیعتا در زمینه رشد هم عقب می‌افتد و نمی‌تواند مسیر ترقی را ادامه دهد. جامعه ای موفق است و رشد می‌کند که شاد باشد به خصوص که شادی پیوند زیادی با نسل جوان دارد؛ نسلی که در حال حاضر اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهد. وقتی شادی را از آنها بگیریم مثل اینکه توسعه و پیشرفت را از این
جامعه گرفته‌ایم.

رزرو هتل