استانی شدن انتخابات پارلمانی گذری به سمت توسعه سیاسی

توسعه سیاسی به معنای افزایش مشارکت و نقش تعیین کنندگی جامعه متناسب با خواست‌ها و آرمان‌های تعریف شده است. به عبارتی بهتر، حضور حداکثری در مناسبات قدرت و تاثیرگذاری افراد در این معادلات را می‌توان توسعه سیاسی در نظر گرفت. بدیهی است که فرآیند دموکراسی معطوف به همین امر بوده و با ارائه راهکارهایی از جمله شکل دادن به انتخابات به دنبال اعطای نقش تعیین کننده به جامعه است. بر این اساس است که توسعه دموکراسی و فرهنگ مردمسالاری را معادل با توسعه سیاسی ارزیابی می‌کنند. انتخابات پارلمانی نماد این جریان بوده و به معنای حضور اراده مردم در قالب قانون جامعه است. به عبارتی دیگر، پارلمان یا خانه ملت به معنای حضور تاثیرگذار مردم در قامت نماینده ملت بوده و شکل دادن به پویش‌های سیاسی در جامعه است. آنچه که دارای اهمیت است، چگونگی انتخاب و فرآیند گزینش صحیح برای مردم به‌عنوان صاحبان اصلی رأی و قدرت در جامعه است. بدین معنی که انتخاب واقعی نماینده با بهترین شرایط در این جریان مورد توافق قرار گرفته و با نظارت همگانی از گذر رسانه، فرآیند توسعه سیاسی و حضور حداکثری مردم در جریان قدرت را تضمین می‌کند. لذا شکل‌گیری فرآیندی از انتخابات به منظور تامین این شرایط برای توسعه هرچه بیشتر در جمهوری اسلامی ایران امری لازم است. استانی شدن انتخابات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران نتایج اجتناب ناپذیری برای توسعه سیاسی در سطح کشور خواهد داشت. از جمله نتایج مهم استانی شدن انتخابات در ایران را می‌توان در افزایش جایگاه و نقش احزاب به‌عنوان بازوان توسعه سیاسی دانست. به عبارتی، در این طرح تاکید هرچه بیشتر بر حزب شده و کمک شایانی به نقش‌آفرینی احزاب می‌کند، یعنی تاثیرگذاری احزاب در قالب آموزش، انتقال اطلاعات، بسیج اجتماعی و تخصصی کردن انتخاب‌ها که گام‌های اساسی به سمت توسعه سیاسی هستند. افزایش سطح تاثیرگذاری مطبوعات در جهت‌دهی افکار عمومی به‌خصوص معرفی توانمندی‌های کاندیدا و قابلیت‌های فردی و اجتماعی آنان از دیگر نتایج مطلوب استانی شدن انتخابات است. کاهش هزینه‌های انتخاباتی و حضور صداوسیما در ایجاد بسترهای تبلیغاتی علاوه بر افزایش دقت در انتخاب کاندیداها تصویر کننده واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه خواهد بود. امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های کارآمد و تخصصی در سطح استان‌ها و زمینه‌های حضور حداکثری افراد توانمند در قالب نمایندگان استان که خود افزایش حس مسئولیت پذیری و انتقال پاسخگویی از سطح شهر به استان را در برخواهد داشت که بدون تردید انحراف از اراده اجتماعی را برای نمایندگان کاهش می‌دهد. افزایش عدم قطعیت در پیش‌بینی و مدیریت فضای انتخاباتی و کاهش نقش دلال محوری در مدیریت انتخابات که از جمله آسیب‌پذیری‌های دموکراسی است در چارچوب انتخابات استانی به حداقل رسیده و می‌تواند نقش جامعه را در برابر گروه‌های ذی‌نفوذ افزایش دهد. بنابراین، استانی شدن انتخابات در ابعاد گوناگون به‌خصوص نقش‌آفرینی جامعه را در ساختار سیاسی تقویت کرده و گامی مهم در راستای توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است.
* دکتری علوم سیاسی
خرید بلیط