برنامه‌اي براي افزايش قيمت گاز نداريم


گروه انرژي: حسن منتظر تربتي مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، با اعلام اينکه تاکنون درآمد صادرات گاز به عراق يورويي بوده است، گفت: صادرات LPG متوقف نشده و محموله‌ها بارگيري و تحويل مشتري داده مي‌شود.

به گزارش مهر، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران درباره برنامه اين مجموعه براي تمديد صادرات گاز به عراق که ۶ سال و همچنين صادرات گاز به ترکيه که ۶ سال به پايان آن باقي مانده است، گفت: عموماً براي مذاکره درباره تمديد قراردادهاي صادراتي، ۲ تا ۳ سال آخر قرارداد وارد مذاکره مي‌شويم؛ اما به طور کلي درباره صادرات گاز به عراق بايد گفت که اکنون در ابتداي راه قرار داريم و صادرات به اين کشور را از دو نقطه بصره به تازگي آغاز کرده ايم؛ بنابراين براي اظهارنظر و ورود به حوزه مذاکرات براي تمديد قرارداد صادرات به اين کشور زود است؛ چراکه ممکن است تقاضاي عراق براي گاز ايران در تابستان سال آينده که ميزان مصرف برق آن افزايش مي‌يابد، رشد قابل توجهي داشته باشد.

وي درباره احتمال جايگزيني گاز روسيه در مقابل ايران در بازار گاز ترکيه، توضيح داد: براي مذاکره درباره تمديد صادرات گاز به ترکيه، از شرايط صادرات گاز عراق پيروي مي‌کنيم؛ به اين ترتيب که در دو تا سه سال پاياني قرارداد، وارد مذاکره مي‌شويم؛ اما به طور کلي بايد در نظر داشت که هيچ کشوري مبداً صادراتي خود را محدود به يک کشور نمي‌کند و اينگونه نيست که روسيه بتواند جايگزين ايران در بازار گاز ترکيه شود.

اين مقام مسئول درباره پرسش ديگر مهر درباره توقف صادرات LPG به دليل نبود کشتي ناقل تصريح کرد: در حوزه صادرات LPG هيچ توقفي نداشته ايم و محموله‌هاي اين محصول در حال بارگيري و صادرات است و کشورهاي مقصد نيز محموله‌ها را تحويل مي‌گيرد.

  • بانک مرکزي تصميم گيرنده است

منتظر تربتي، درباره نحوه دريافت و نوع درآمد صادرات گاز به عراق تصريح کرد: تاکنون عايدي حاصل از اين صادرات بر اساس نوع ارز مذکور در قرارداد و به صورت يورويي بوده است و از اين به بعد نيز، با توجه به شرايط تحريمي‌دريافت درآمد گازي کشور از صادرات گاز به عراق بر اساس توافق و تصميم‌گيري بانک مرکزي ايران و عراق است که در اين زمينه، بانک مرکزي ايران تصميم گيرنده است.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در ادامه دهه ۸۰ را به عنوان دوره انقلاب گازرساني به صنعت کشور دانست و افزود: تاکنون به ۱۱۳۹ شهر، ۲۷ هزار روستا از مجموع ۴۵ هزار روستا را گازرساني کرده ايم و اين در حالي است که گازرساني به ۵ هزار روستا با جمعيت بالاي ۲۰ خانوار را در دستور کار داريم و تلاش مي‌کنيم با سرعت بيشتري اين امور انجام شود؛ البته به طور متوسط و در شرايط مناسب، ساليانه مي‌توانيم ۳ هزار روستا را گازرساني کنيم؛ پس بايد گفت ۹۳.۶ درصد از کل جمعيت کشور تحت پوشش نعمت گاز قرار دارند.

معاون وزير نفت در امور گازي توسعه و بهره برداري در صنعت گاز را ارمغان انقلاب اسلامي‌ايران عنوان کرد و ادامه داد: بخش عمده نيازهاي اين صنعت در داخل کشور توليد و تامين مي‌شود و اعلام مي‌کنم که توليد ماده بودارکننده گاز به طور کامل بومي‌شده و به زودي توسط رئيس جمهور در عسلويه افتتاح مي‌شود. به اين ترتيب، ايران پس از فرانسه و روسيه، سومين کشور توليد کننده ماده بودارکننده گاز است. اين در حالي است که پيش از اين عمده نياز خود را از کشور فرانسه تامين مي‌کرديم.

  • براي صادرات گاز به پاکستان آماده ايم

وي درباره صادرات گاز به پاکستان (خط لوله صلح) گفت: ايران آمادگي کامل براي صادرات گاز به پاکستان را دارد اما اين پاکستاني‌ها هستند که بايد درباره دريافت گاز از ايران و احداث خط لوله در خاک خود تصميم بگيرند؛ البته برخي از شرکت‌هاي خصوصي اين کشور قصد دارند تا به اين پروژه ورود کنند؛ ضمن اينکه درباره خط لوله تاپي نيز بايد گفت که مسير ايران براي انتقال اين گاز امن‌ترين مسير است.

اين مقام مسئول در بخش ديگري از گفته‌هاي خود درباره دريافت گاز از ترکمنستان نيز توضيح داد: براي دريافت گاز از اين کشور در شمال شرق به منظور انجام صادرات به هر نقطه‌اي که ترکمنستان مدنظر داشته باشد، هيچ مشکلي وجود ندارد، حتي در سال اول نيازي به تاسيس خط لوله‌اي جديد وجود ندارد.

  • افزايش قيمت نداريم

منتظر تربتي درباره افزايش قيمت انشعاب‌ها و هزينه هر متر مکعب گاز نيز اظهار داشت: تعيين و تصميم‌گيري براي افزايش نرخ گاز در دست مجلسي شوراي اسلامي‌است و ما براي افزايش نرخ گاز و همچنين انشعابات برنامه‌اي نداريم. وي همچنين درباره گازرساني به منطقه مکران در سواحل درياي عمان به منظور توسعه صنعت گفت: ۳۰ کيلومتر از اين خط لوله احداث شده است اما به طور کلي پروژه احداث اين خط لوله به بخش خصوصي واگذار شده که اجراي آن در حال انجام است.

مديرعامل شرکت ملي گاز ميزان رشد مصرف داخلي را به طور سالانه ۶ درصد اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر توليد گاز به طور روزانه ۸۰۰ ميليون متر مکعب است که اين رقم، معادل ۵ ميليون بشکه نفت در روز است و از اين ميزان، ۳۷ درصد مربوط به حوزه نيروگاهي، ۲۵ درصد بخش خانگي، ۳۰ درصد حوزه صنعت و ۴ درصد مربوط به تامين نياز بخش CNG است که اين رقم ۴ درصدي، معادل صرفه جويي ۲۰ تا ۲۳ ميليون ليتر بنزين در روز است.

  • افزايش ۱۰۰ ميليون مترمکعبي ظرفيت انتقال گاز

اين مقام مسئول ميزان ظرفيت انتقال گاز کشور را ۷۵۰ ميليون متر مکعب عنوان کرد و گفت: تا پايان امسال و ابتداي سال آينده، به اين ظرفيت ۷۰ تا ۱۰۰ ميليون متر مکعب اضافه مي‌شود.

منتظر تربتي سوآپ گاز ترکمنستان را در دست بخش خصوصي دانست و گفت: توان سوآپ گاز با حجم بالا را داريم اما ممکن است به دليل تغييرات فصلي در حال حاضر ميزان سوآپ گاز ترکمنستان کاهش داشته باشد؛ اما چند شرکت بخش خصوصي در حال مذاکره با شرکت گاز اين کشور است. مديرعامل شرکت ملي گاز ايران درباره گازرساني به منطقه ماسوله توضيح داد: ميراث فرهنگي اجازه حفاري در اين منطقه را به دليل احتمال آسيب رسيدن به بافت فرهنگي-تاريخي به ما نداده است؛ اما ما توان کافي براي گازرساني در اين منطقه را داريم و در حال حاضر، نياز اين منطقه به انرژي از طرق ديگر همانند LPG، نفت سفيد و غيره برطرف مي‌شود. اين مقام مسئول، از طرح ۶۰۰ ميليون يورويي براي توسعه و احداث مخزن در منطقه شوريجه خراسان خبر داد و گفت: مذاکرات اين طرح در حال انجام است.

  • گازرساني به زاهدان سرعت مي‌گيرد

منتظر تربتي در توضيح اولويت استفاده از صادرات گاز به عنوان محصولي که تاثير کمتري نسبت به نفت از تحريم‌ها مي‌پذيرد، گفت: در حال حاضر ميانگين هر متر مکعب گاز صادراتي در حوزه بين المللي بيش از ۲۰ سنت است. اين در حالي است که احداث خط لوله براي صادرات گاز کاملاً اقتصادي است اما منافاتي با صادرات نفت خام ندارد، صادرات نفت که بازار آن متنوع تر بوده و تابع محدوديت خاصي نيست، ندارد. وي در پايان گفت: در حال حاضر در زاهدان ۱۳۵۰ کيلومتر شبکه داخلي طراحي شده که از اين ميزان ۴۷۳ کيلومتر آن اجرايي شده و گاز به آن تزريق شده است. اين در حالي است که به طور کلي خصوصي سازي شبکه گازرساني و حتي پالايشگاه‌هايمان را در دست بررسي داريم. البته خبر خوش درباره زاهدان اين است که سال آينده گازرساني به اين شهر که تاکنون با محدوديت‌هاي ترافيکي شهري مواجه بود، با شتاب بيشتري انجام مي‌شود. در اين زمينه با شهرداري اين شهر هماهنگي‌هاي لازم انجام و مجوزهاي مورد نظر دريافت شده است

خرید بلیط