کهریزک مرکز  نگهداری و درمان معتادان
چند ماهی است بحث تبدیل بازداشتگاه کهریزک به مرکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر «سروش» داغ است که البته در این زمینه تفاوت دیدگاه‌هایی بین پلیس پایتخت و سازمان بهزیستی تهران برای راه‌اندازی این مرکز وجود داشته است، در همین راستا سازمان بهزیستی استفاده از این بازداشتگاه را منوط به رعایت دستورالعمل‌های خاصی عنوان کرده بود که روز گذشته داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران از برطرف شدن عمده ایرادات فیزیکی مرکز نگهداری از معتادان متجاهر «کهریزک» از سوی نیروی انتظامی خبر داد. در کنار چالش‌های موجود بین پلیس و سازمان بهزیستی برخی هم معتقدند انتقال معتادان متجاهر به کهریزک عاملی در جهت سرریز آسیب‌های اجتماعی تهران به سمت یک نقطه خاصی از تهران محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر برخی هم بر این باورند کهریزک تنها نقطه اصولی است که سازمان بهزیستی می‌تواند برای نگهداری از معتادان متجاهر انتخاب کند.
داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: از زمانی که قرار شد در مرکز کهریزک با نام جدید سروش ساماندهی معتادان متجاهر با همکاری نیرو

منبع خبر:

خرید بلیط