تداوم حمایت از روحانی

امروز موضع رئیس جمهور به صورت شفاف در برخی از مسائل برای جریان های سیاسی و مردم مشخص نیست و عدم شفافیت روحانی در مواضع، این پرسش را ایجاد می‌کند آیا رابطه‌ای که دولت با اصلاح‌طلبان می پسندد، موضع رئیس جمهور است؟ یا سخنانی است که تنها از زبان رئیس دفتر او واعظی مطرح می‌شود؟! بنابراین تصور می رود که بیش از آنکه شایسته باشد روحانی از اصلاح طلبان به دلیل نقدهایشان نسبت به دولت دلخور باشند باید در وهله نخست، دفتر خود را کنترل کرده و اجازه ندهند که از آنجا ندای تشتت و تک روی شنیده شود. زیرا این واعظی است که بیش از همه مسیر تنش را در پیش گرفته است. چراکه او از همان ابتدا روابط مطلوبی با اصلاح طلبان نداشت.
به همین دلیل انتظار می‌رود که روحانی در وهله نخست، نزدیکان خود را نسبت به شرایط مذکور پاسخگو کند. نکته بعد اینکه، طی روزهای اخیر از زبان رئیس دفتر روحانی مطرح شده است که ماهیچ ائتلافی با اصلاح طلبان نداشتیم و این جریان خود از روحانی حمایت به عمل آوردند. بنابراین اگر ائتلافی میان دو جریان وجود نداشته باشد در این صورت غیر اخلاقی نیست که این جریان بخواهد از دولت انتقاد کند. زیرا این جریان روزی از روحانی در قبال تحقق مطالبات جامعه، حمایت به عمل آورد و همچنان نیز این استراتژی را دنبال خواهد کرد. اما رئیس جمهور انتظار نداشته باشد که این جریان در مقابل عملکرد دولتش سکوت کند بلکه برعکس همراه با حمایت، همچنان نقدشان را هم نسبت به دولت مطرح خواهند کرد. از این رو، به نظر نمی رسد که در انتقاد این جریان نسبت به دولت مشکلی وجود داشته باشد. اگرچه برخی از اصلاح طلبان به دلیل رخدادهای اخیر در دولت روحانی از حمایت خود نسبت به رئیس جمهور پشیمانند به همین دلیل حمایت خود را از روحانی متوقف می کنند اما این استراتژی همه طیف های این جریان نیست. این جریان علیرغم همه انتقاداتش از دولت همچنان حمایت می‌کند. دولت باید در مقابل بپذیرد که نقطه ضعف هایی دارد و این نقاط ضعف امروز منجر شده است که بخشی از طرفداران خود را از دست بدهد. به هر روی اگر روحانی و دولتش نخواهد واقعیت موجود را بپذیرد طبیعتا با برآیند افکار عمومی فاصله خواهند گرفت. علاوه بر این نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از اصلاح طلبان هم انتقادات و نقطه نظرات افکارعمومی را مطرح می کنند. بنابراین دولت در راس آن روحانی باید بپذیرد که عملکردش و همچنین رفتارهای برخی از نزدیکان او مسئله دار است. اگرچه روحانی به نظرنسبت به این انتقادات از سوی اصلاحات دلخور است اما شدت این انتقادات چندان زیاد نیست. بیشتر انتظار می رود که روحانی به عنوان رئیس دولت چاره ای بیندیشد و سعی کند که با اصلاح روش ها و تذکر به نزدیکانش زمینه‌های دلخوری اصلاح طلبان را نسبت به دولت خود از بین برده و در نهایت شرایط را برای یک روابط مسالمت‌آمیزتر و دوستانه تر با اصلاح طلبان به عنوان حامیانش مهیا سازد.
خرید بلیط