«اشیا» چگونه تاریخ اجتماعی ما را روایت می‌کنند؟منبع خبر:

رزرو هتل