غیرمستقیم نظارت کنید

 طبق آخرین آمارها، کاربران اینترنت در ایران بیش از 56 میلیون نفر هستند. با توجه به ویژگی های دوره نوجوانی و فرهنگ سازی که کمتر در حوزه استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی در کشور اتفاق می افتد، خطرات جدی و تامل برانگیزی، نوجوانان را تهدید می کند. استفاده روز افزون از شبکه های اجتماعی به خصوص توسط قشر نوجوان و ناآگاهی بعضی از والدین با این فضاها و تهدیداتش، ما را بر این داشت که به والدین بگوییم: «تنها چیزی که می تواند نوجوان شما را از این خطر نجات دهد، آگاهی شماست و نه چیز دیگری» .در ادامه، هشت موقعیت را تصویرسازی کرده ایم که والدین می توانند با کمک آن ها، مدیریت دقیق تری بر فعالیت های فرزندان شان داشته باشند. فراموش نکنید که هر چه درباره این اتفاقات آگاهانه تر عمل کنید، روان فرزندتان سالم تر خواهد بود و خطرات کمتری او و خانواده شما را تهدید خواهد کرد.
 
تصویرساز: سعید مرادی
خرید بلیط