تجمعات پراکنده دیروز در تهران

روز گذشته برخی در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند که برخی سایت‌ها آن را در اعتراض به حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دانستند. پس از واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد بود که دانشجویان این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار و علاوه بر اعتراض به عملکرد مدیریت این دانشگاه آزاد خواستار استعفای علی اکبر ولایتی شدند. با حضور دادستان کل کشور و دادستان تهران در جمع دانشجویان و شنیدن گلایه‌های آنها بود که دانشجویان آرام شدند. منتطری در قامت دادستان کل کشور تاکید کرد: این حوادث باید با متانت و آرامش بررسی شوند. قطعا اگر کسی در این زمینه قصور داشته باشد، طبق مقررات با وی برخورد می‌شود و مطمئن باشید من از کسانی که سلامت خود را از دست داده‌اند و هم‌اکنون در بیمارستان هستند، دفاع خواهم کرد. وی خطاب به دانشجویان معترض اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، باید آرامش خود را حفظ کنید و مطمئن باشید که از حقوق جانباختگان و مصدومان حمایت می‌کنیم و مقصر این حادثه تلخ را پیدا می‌کنیم. اما ظاهرا برخی تمایلی به این آرامش نداشتند چنانکه روز گذشته دانشجویان تجمع کردند اما این بار نه در دانشگاه آزاد بلکه در مرکز شهر و دانشگاه تهران! اما خواسته اصلی دانشجویان مشخص نشد.
تجمع مجوز نداشت
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران با بیان اینکه دوشنبه تعدادی از افراد فرصت‌طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند، گفت: این تجمع غیرقانونی بوده و البته شرایط تحت کنترل است. عبدالعظیم رضایی با اشاره به اینکه در چند روز گذشته تجمعاتی در داخل دانشگاه آزاد به دلیل اتفاق تاثربرانگیز برای دانشجویان این دانشگاه، برگزار شده است، اظهار کرد: این تجمعات نیازی به مجوز فرمانداری یا استانداری نداشت زیرا داخل دانشگاه برگزار شده است. اما دیروز برخی افراد فرصت‌طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمعات پراکنده‌ای داشتند. وی ادامه داد: این تجمعات پراکنده بدون مجوز برگزار شد و بنابراین غیرقانونی بود. مشخص بود دست‌هایی در کار است تا فضا ناآرام شود ولی تعداد تجمع‌کنندگان بسیار اندک بود. معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران با اشاره به اینکه تجمعات با حضور حدود 30-20 نفر برگزار شده است، بیان کرد: اکنون شرایط تحت کنترل است. رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا امروز تجمع‌کنندگان دستگیر شده‌اند، گفت: هیچ دستگیری گزارش نشده است.
رزرو هتل