استیضاح ظریف منتفی شد

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به پس گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.علیرضا رحیمی، اظهار کرد: استیضاح آقای ظریف ۲۴ امضا داشت که اکنون تعداد امضاها به ۹ نفر رسیده است. طبق آیین‌نامه وقتی امضاها کمتر از ۱۰ نفر باشد از حد نصاب افتاده و منتفی است.به گزارش ایسنا، وی با این توضیح که دیگر استیضاح ظریف رسمیت ندارد، تاکید کرد: در آیین‌نامه موضوعی به نام انصراف از پس گرفتن امضا نداریم اگر کسی امضایش را پس گرفته باشد نمی‌تواند بعدا بگوید که مجددا می‌خواهد پای همان تقاضای استیضاح را امضا کند. درهمین راستا علی‌اصغر یوسف‌نژاد نیز در گفت‌وگو با خانه ملت درباره استیضاح‌هایی که در مجلس در جریان است، گفت: روز سه شنبه طرح استیضاح وزیر علوم و تحقیقات، منصور غلامی، با بیش از ۸۰ امضا در محورهای مختلف مطرح شد که جهت رسیدگی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شده است.وی همچنین گفت: طرح استیضاح رحمانی فضلی، وزیر کشور با ۱۹ امضا در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در دستور کار است و منتظر گزارش کمیسیون در این باره هستیم.یوسف‌نژاد ادامه داد: طرح استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با ۲۱امضا به کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ارجاع شده است.وی افزود: طرح استیضاح مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان که پیش از این به آن اشاره شده بود، از عدد افتاد؛ ضمن آنکه درخصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم چیزی به دست هیئت رئیسه مجلس نرسیده است.
خرید بلیط