آتش نشانی قابل واگذاری نیست

وحید تفریحی پس از فراز و فرودهای بررسی مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی در هیئت تطبیق مصوبات و تایید این مصوبه شورای شهر با قید رعایت سه شرط، حال سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در نامه ای به سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، به مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی اعتراض کرده و با قید این نکته که «آتش نشانی» شغلی «حاکمیتی» محسوب می شود، درخواست کرده است با اقدامات لازم جلوی تبعات منفی تصمیم گیری های غیرقانونی گرفته شود. به گزارش «خراسان رضوی»، در چهل و یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بود که اعضای شورا رای مثبت به مصوبه ای پر حاشیه دادند و طی آن، آتش نشانی را وارد فرایند خصوصی سازی کردند. پس از این مصوبه، اعتراضات زیادی از سوی کارشناسان و البته آتش نشانانی که پیش از این پیه خصوصی سازی به تن آن ها خورده بود، اعلام شد و همه نگاه ها به هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان مشهد متمرکز شد تا همچون مصوبات گذشته در زمینه خصوصی سازی آتش نشانی، با این مصوبه نیز مخالفت کند و جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد. اما این بار همه چیز متفاوت بود، هیئت تطبیق پس از برگزاری چند جلسه و با وجود مخالفت سرپرست فرمانداری مشهد به عنوان رئیس این هیئت، مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی را تایید کرد و سه شرط نیز برای آیین نامه اجرایی آن گذاشت؛ سه شرطی که البته تا حدودی از معایب این خصوصی سازی می کاهد اما باز هم جلوی تمام تبعات آن را نخواهد گرفت. این سه شرط شامل رعایت استانداردهای آتش نشانی و رعایت دو آیین نامه معاملاتی و مالی و قوانین استخدامی شهرداری ها می شود. آتش نشانی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست در نامه «هیربد معصومی» معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور از زیر مجموعه های وزارت کشور به سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی آمده است: «همان گونه که قبلا نیز در پاسخ به استعلام آن استان برای تعیین تکلیف در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برای واگذاری یا برون سپاری خدمات آتش نشانی به بخش خصوصی اعلام گردید، مشاغل آتش نشانی برابر بند «ک» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مشاغل حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد. لذا با توجه به اهمیت شغل آتش نشانی و جلوگیری از تبعات منفی تصمیم گیری های غیرقانونی و غیرتخصصی در این زمینه، لطفا دستور فرمایید موضوع با قید فوریت بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.» در پیوست این نامه نیز درخواست جمعی از پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مبنی بر اعتراض به تصمیم شهرداری مشهد در خصوص واگذاری تعدادی از ایستگاه های آتش نشانی به بخش خصوصی، همچنین طرح مسائل و مشکلات این واگذاری طی سال های گذشته ارسال شده است. سرپرست معاونت عمرانی پاسخگو نبود برای پیگیری موضوع با وحید قربانی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تماس گرفتیم که وی پاسخگو نبود. روابط عمومی استانداری نیز در پاسخ به پیگیری های ما اعلام کرد که سرپرست معاونت عمرانی احتمالا اوایل هفته آینده در این زمینه پاسخ خواهد داد. هیئت حل اختلاف استان می تواند به مصوبه اعتراض کند در ادامه با سرپرست فرمانداری مشهد و رئیس هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت و گو می کنیم. حیدر خوش نیت در گفت و گو با «خراسان رضوی» درباره نامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می گوید: هم اکنون کار از دست هیئت تطبیق مصوبات خارج شده ، اما اگر این نامه در زمان جلسات هیئت تطبیق به دست ما می رسید ، قطعا ما این کار را نمی کردیم. وی تصریح می کند: اما اکنون هیئت حل اختلاف استان می تواند با استناد به همین نامه به مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی اعتراض و به آن ورود کند. وی تاکید می کند: با توجه به این که دیگر امکان تصمیم در هیئت تطبیق وجود ندارد، هیئت حل اختلاف استان می تواند با این نامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به مصوبه ورود و آن را بررسی کند.  
خرید بلیط