عبور CFT از پیچ مجلس

احسان بداغی
خبرنگار
بالاخره سرنوشت CFT (الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) به همان جایی کشیده که پیش‌بینی می‌شد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته نه سرنوشت کل لایحه بلکه فقط موارد مورد اختلاف آن. خروجی کار مجلس روی لایحه CFT بر اساس رأی دیروز نمایندگان دو بخش داشت؛ بخش اول ایراداتی که مورد اصلاح قرار گرفته‌اند و بخش دوم ایراداتی که مجلسی‌ها رأی به اصلاح آن نداده و بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر تکلیف بخش اول تقریباً مشخص باشد؛ اصلاحات مجلس در این بخش روی ایرادات شورای نگهبان که باید برای تأیید به همان شورا برگردد با حضور نماینده شورای نگهبان و در واقع هماهنگی با این مجموعه انجام شده است. خیلی از نمایندگان معتقدند که نتیجه نهایی و طبیعی این شکل بررسی تأیید این اصلاحات توسط شورای نگهبان خواهد بود. اما حالا مسأله اصلی ناظر به 7 مورد ایرادی است که شورای نگهبان آن را وارد دانست و مجلس تن به اصلاح آنها نداد. تکلیف این بخش در حالی باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شود که تقریباً پیش‌بینی مشخص و حتی نشانه خاصی

منبع خبر:

خرید بلیط