کاهش طلاق  برنامه می خواهد

پروانه مافی
نماینده تهران در مجلس
شاید بارها از موضوع طلاق نوشته‌ام و سخن گفته‌ام؛ ولی هر بار موضوعی جدید پدیدار می‌شود که در قبال مسئولیت نمایندگی‌ام باید با مردم سخن بگویم تا با شکل‌گیری جبهه بزرگی از      هم‌اندیشان حوزه اجتماعی بتوانیم از مرحله بحران عبور کنیم. آنچه مبرهن است قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها نتوانسته‌اند چندان اثربخش باشند چرا که قانون نیاز به سیاست‌گذاری عملیاتی دارد که کمتر شاهد آن هستیم. بعضاً می‌شنویم که کارگروه ها و کمیته‌های متعددی در سازمان ها و دستگاه ها شکل گرفته‌اند که هر از گاهی گرد هم می‌آیند و نشست‌هایی تخصصی را برگزار می‌کنند و مراکز مشاوره ذیل مجوز‌های گوناگون هر روز ایجاد می‌شوند ولی آیا همه این تلاش ها منجر بدان شده که به وضعیت اول بازگردیم. در 6 ماهه اول امسال میزان ازدواج ثبت شده در سر‌اسر کشور 351 هزار و 383 مورد بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته بود و همچنین میزان وقوع طلاق در 6 ماهه اول سال قبل 87 هزار و 380 مورد بوده است که نسبت به 6 ماهه اول سال  قبل آن 6 درص

منبع خبر:

خرید بلیط