انتقاد فرماندار رشت از برخورد  با نوازندگان جوانمعاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: وضعیت جوانان نوازنده رشتی باید به طور جدی پیگیری شود و یکی از مدیران کل معاونت جوانان وضعیت این جوانان را از استان گیلان جویا خواهد شد.
محمدمهدی تندگویان در این خصوص به ایسنا توضیح داد: اگرچه در مورد موسیقی خیابانی قوانین متقنی وجود ندارد، با وجود این در مورد حقوق شهروندی و برخورد با مردم و شهروندان به اندازه کافی قانون درکشور وجود دارد. نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری در مورد موضوعات یا حتی تخلفات شهری مانند سد معبر و... نباید به این شکل با مردم برخورد کند.
وی در ادامه تصریح کرد: اصل «احترام» باید در مورد شهروندان و همه مردم رعایت شود که این فیلم نشان می‌دهد این موضوع رعایت نشده است. ما حق نداریم حتی با مجرمان هم به این شکل رفتار کنیم، چه برسد به این جوانان که مشغول نواختن ساز هستند. این دست فعالیت‌ها پدیده‌های جدیدی در جامعه هستند که قانون در مورد آن هیچ پیش‌بینی نداشته است.
تندگویان با بیان اینکه ابتدا باید در حقوق شهروندی و شهری در مورد این دست فعالیت‌ها پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد، اظهار کرد: شورای شه

منبع خبر:

خرید بلیط